O-STA

Petrol energetika in občina Muta podpisali pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Ravne na Koroškem, 29. oktober 2009 - Petrol Energetika d.o.o. in občina Muta sta danes podpisali pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na celotnem območju občine Muta.


Župan občine Muta Boris Kralj in direktorica družbe Petrol Energetika d.o.o. Mojca Kert Kos sta danes podpisala pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na celotnem območju občine Muta za prihodnjih 35 let. Občina Muta se je s tem pridružila štirim geografsko povezanim lokalnim skupnostim na Koroškem in sicer Mežici, Prevaljam, Ravnam na Koroškem in Dravogradu, ki jih družba Petrol Energetika pokriva kot sistemski operater distribucijskega omrežja.


S podpisom koncesijske pogodbe se je koncesionar zavezal, da bo v naslednjih štirih letih zagotovil potrebna investicijska sredstva za izgradnjo objektov, naprav in omrežja za distribucijo zemeljskega plina. Investicije bodo zajemale izgradnjo povezovalnega plinovodnega omrežja od občine Dravograd do industrijske cone na Muti, razvode do posameznih industrijskih odjemalcev, lokalno distribucijsko omrežje ter priključke za oskrbo ostalih porabnikov. Za zgrajeno infrastrukturo bo koncesionar vodil kataster, do katerega bo imela dostop tudi občina Muta.


Družba Petrol Energetika bo tako občanom in ostalim porabnikom zagotavljala dolgoročno, zanesljivo, varno in tržno konkurenčno oskrbo z zemeljskim plinom. Bodočim porabnikom pa nudila strokovno pomoč ter tehnično svetovanje pri preureditvi kotlovnic, pri vprašanjih glede dviga energetske učinkovitosti in morebitnega znižanja stroškov.


Župan občine Muta Boris Kralj je ob podpisu pogodbe poudaril: "Občina Muta je s podpisom koncesijske pogodbe pridobila partnerja, ki ji bo omogočil dolgoročen razvoj energetske oskrbe in povezano s tem izboljševal čistost zraka ter dvigoval standard bivanja v občini."


Direktorica družbe Petrol Energetika Mojca Kert Kos pa je poudarila: "Konkurenčna prednost naše družbe se odraža v tem, da razpolagamo z lastnim, ustrezno kvalificiranim ter izkušenim kadrom, ki ima dolgoletne izkušnje na področju vodenja in upravljanja energetskih sistemov. Skupina Petrol ponuja koncept prihodnosti. Verjamem, da bo celovit energetski paket, ki ga ponujamo našim bodočim odjemalcem, osnova za odlično sodelovanje z občino Muta."


* * * * *
Dodatne informacije:
mag. Aleksander Salkič, Petrol d.d., Ljubljana
+386 41 789 609
aleksander.salkic@petrol.si