O-STA

Po seji nadzornega sveta družbe Petrol

Ljubljana, 09. november 2009 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji seji seznanil z dosedanjimi aktivnostmi in predlogom za čim hitrejšo in uspešno sanacijo naložbe v družbo Istrabenz d.d.. Nadzorni svet je potrdil predlog uprave Petrola za prostovoljno poravnavo z bankami upnicami v družbi Istrabenz in ga označil za dobrega.

Petrol je bankam upnicam tako poslal že tretji predlog rešitve Istrabenza, kar je potrditev resnosti namere reševanja te naložbe. Predlog prostovoljne poravnave je po mnenju uprave in nadzornega sveta dober in sprejemljiv tako za banke, lastnike in zaposlene. Zaradi tega Petrol pričakuje od bank upnic resen premislek in pozitivno odločitev o novem predlogu poravnave.
Vsi dosedanji predlogi Petrola so vedno varovali interes družbe in šli v smeri, po kateri se nikakor ne bi ogrožalo prihodnjega poslovanja Petrola. Noben od predlogov ni predvideval in tudi današnji ne predvideva dodatne obremenitve družbe. Petrolov primarni interes je še vedno ohraniti energetski steber Istrabenza, hkrati je pri morebitni prodaji ostalih naložb vedno zasledoval cilj doseganja najvišje vrednosti vseh naložb.

Skorajda vsi dosedanji predlogi so vodili v smer stečaja Istrabenza, pri čemer bi banke upnice prodajale naložbe po principu čimprejšnje prodaje, s tem pa ne bi dosegle maksimalnih vrednosti. Nadzorni svet zato podpira prizadevanja uprave Petrola za zaščito premoženja skupine Istrabenz v korist vseh deležnikov Istrabenza ter še posebej v korist Petrola. Zaradi časovnih rokov pa je to verjetno zadnji še sprejemljiv predlog za vse vpletene.


# # #

Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega sveta

Aleksander Svetelšek
predsednik uprave