O-STA

Banke prevzele vso odgovornost za reševanje Istrabenza

Ljubljana, 18. november 2009 - Večina bank zavrnila tudi najnovejši Petrolov predlog za reševanje Istrabenza.

Predstavniki družbe Petrol in bank upnic v primeru sanacije družbe Istrabenz, d.d. na današnjem srečanju niso dosegli napredka, ki bi lahko pomenil korak k prostovoljni poravnavi.
Petrol je v zadnjih dveh mesecih pripravil štiri različice predloga prostovoljne poravnave in si je v tem času, kot najaktivnejši deležnik, prizadeval najti rešitev za uspešno sanacijo Istrabenza v korist vseh deležnikov te družbe.
Tudi najnovejši Petrolov predlog so banke upnice zavrnile in poleg 10 % dokapitalizacije Istrabenza zahtevale dodatna jamstva v obliki podrejenega dolga v višini 30 milijonov evrov.

Uprava in nadzorni svet Petrola sta mnenja, da bi sprejetje dodatnih zahtev bank upnic predstavljalo previsoko tveganje za njegovo stabilno in varno poslovanje v prihodnje. Petrol, kot pomemben, pa vendar manjšinki lastnik, ne more prevzemati odgovornosti za pretekle poslovne odločitve bank upnic.
Petrol še naprej zagovarja prostovoljno poravnavo, kot najprimernejšo rešitev, saj prinaša maksimiziranje premoženja Istrabenza.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana


* * * * *
Dodatne informacije:
mag. Aleksander Salkič, Petrol d.d., Ljubljana
+386 41 789 609
aleksander.salkic@petrol.si