O-STA

Telekom Slovenije in Teledat izbrana za izvajalca univerzalnih storitev

Ljubljana, 1. december - Agencija za pošto in elektronske komunikacije R Slovenije (Apek) je z odločbo določila Telekom Slovenije za izvajalca univerzalnih storitev priključitve na javno telefonsko omrežje in dostop do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji, zagotavljanja javnih telefonskih govorilnic ter izvajanja vseh tistih ukrepov za končne uporabnike - invalide, ki so v zvezi s prvima dvema storitvama. Za izvajalca univerzalne storitve telefonskega imenika in posredovanja informacij o naročnikih je bila izbrana njegova hčerinska družba Teledat. Obe družbi sta bili za izvajalki teh storitev določeni za dobo petih let.

Ne Telekom Slovenije ne noben drug operater se sicer na javni razpis za te storitve ni prijavil. Telekom Slovenije je te storitve opravljal že doslej in je na območju Slovenije edini, ki jih lahko zagotavlja. V primeru, če se na javni razpis za izvajalca univerzalnih storitev ne prijavi nihče, mora Apek v skladu z zakonom z odločbo določiti za izvajalca univerzalne storitve tistega operaterja, ki ima na področju javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji pomembno tržno moč oziroma tistega, ki ima največje število naročnikov.

Apek je prav tako na javnem razpisu za izdajanje Telefonskega imenika Slovenije in za posredovanje informacij o telefonskih naročnikih na območju Slovenije izbral podjetje Teledat. Podeljeni koncesiji za edinega izvajalca univerzalne storitve podjetju Teledat zagotavljata izdajanje Telefonskega imenika Slovenije in posredovanje informacij o naročnikih, ki bo še naprej potekalo preko številk 1188 in 1180.

Na razpis so prispele štiri ponudbe. Od sodelujočih je le podjetje Teledat pripravilo ponudbi, ki sta v celoti izpolnjevali in obsegali vse zahteve, vsebine in pogoje, podane v razpisni dokumentaciji. Ta je morala poleg zahtevanih dokazil vsebovati tudi podroben poslovni načrt, ki je med drugim obsegal tudi analizo trga, načrt financiranja, upravljanja s tveganji in zagotavljanja kakovosti. S prejemom koncesije bo podjetje Teledat lahko samostojno, kot izdajatelj in založnik Telefonskega imenika Slovenije, zagotavljal kakovostno univerzalno storitev posredovanja in zagotavljanja informacij o telefonskih naročnikih vseh telefonskih operaterjev v Sloveniji.