O-STA

Snovalec 2009

ČESTITAMO DOBITNIKU "SNOVALCA 2009" Športno rekreativnem centru Grič in Svibor d.o.o.

Nagrado Snovalec sta podjetji prejeli za idejni polog "Bivanje na vodi - izdelava apartmaja na vodi"

Povzetek:

Pod streho je krstna izvedba razpisa Snovalec! Razpis v obliki BTPS energijskega pologa spodbuja promocijo in uresničitev novih idej - invencij v turizmu, ki bodo z uresničitvijo v prihodnosti postale inovacije, zrele za kandidiranje na razpisu Sejalec.

Na razpisu Snovalec je v letošnjem letu kandidiralo 60 idej, objavljenih na portalu Banke turističnih priložnosti Slovenije. Med njimi je komisija v večih fazah izbrala štiri prejemnike plaket in finančne spodbude. Po slovesni podelitvi plaket na Slovenskem turističnem forumu v Radencih bo nagrajencem v podpis ponujena pogodba s pogoji, ki jih morajo izpolniti, da bodo v letu 2010 po dejansko izvedenih aktivnostih poleg že podeljene plakete prejeli tudi predvideno finančno spodbudo, ki jo prispevata Ministrstvo za gospodarstvo - Direktorat za turizem in Slovenska turistična organiacija.

Letošnji nagrajeni BTPS idejni pologi so:


Življenje v kraških jamah in lov na medveda - Turizem Kras d.d.

Novost je nagrajena zaradi dveh pomembnih vidikov prijavljene ideje. V prvem delu gre za interni nagradni razpis družbe Turizem Kras za izbiro najboljšega predloga za popestritev njihove turistične ponudbe. Med vsemi prejetimi prijavami zaposlenih so s pomočjo razpisa izbrali najboljšega, ga nagradili z denarno nagrado, predlog pa bo v letu 2010 s sredstvi podjetja tudi uresničen. Izdelana bo dodatna podzemna atrakcijska točka "Življenje v kraških jamah in lov na medveda" v neposredni bližini Postojnske jame, ki bo združevala daljno preteklost s sodobno multimedijsko in drugo visoko tehnološko opremo. V prijavi gre torej za primer učinkovitega spodbujanja kreativnega pristopa v podjetju in vlaganja v sodobno nadgradnjo že uveljavljenega turističnega produkta. Komisija je identificirala ključne aktivnosti in določila sofinanciranje ključnih stroškov v predvideni višini 7.500 EUR, s pomočjo katerih bo v letu 2010 uresničen turistični produkt predstavljen slovenski javnosti.

Potovanja za fotografe - Zavod Židana marela

Ideja Potovanja za fotografe predlaga vzpostavitev specializiranega turističnega produkta, namenjenega turistom, ljubiteljem kakovostne fotografije. Potovanja vodijo izkušeni fotografi, ki poznajo destinacije in goste pripeljejo na pravo mesto ob pravem času za dobro fotografijo. Kriterij za izbiro itinerarja v tem primeru ni splošna turistična aktualnost destinacije, temveč njena primernost za izdelavo kakovostnih fotografij s tehničnega in estetskega vidika. Produkt bo s tem spodbujal "nemasovni" butični turizem z visoko dodano vrednostjo in s spodbujanjem ekonomije lokalnih skupnosti. Komisija je identificirala ključne aktivnosti in določila sofinanciranje ključnih stroškov v predvideni višini 8.000 EUR, s pomočjo katerih bo do konca leta 2010 turistični produkt že prisoten v specificiranih distribucijskih kanalih in bo izveden vsaj na treh slovenskih lokacijah s skupno vsaj 20 udeleženci.

Gostilna Slovenija - Obrtno podjetniška zbornica Slovenije na osnovi rezultatov in smernic diplomske naloge Martina Jezerška

Idejni polog Gostilna Slovenija vsebuje pobudo za oživitev skupnega nastopa visoko kakovostnih slovenskih gostinskih ponudnikov, ki bodo na novo definirali in promovirali pojem "slovenske gostilne" z vrhunsko ponudbo in ambientom. Prijavitelji nameravajo pripraviti strokovnen izbor meril za ohranitev temeljnih elementov slovenske gostilne združenih s sodobnimi tehnološkimi in kulinaričnimi trendi. Komisija je identificirala ključne aktivnosti in določila sofinanciranje ključnih stroškov v predvideni višini 8.000 EUR, s pomočjo katerih bo do konca leta 2010 izdelan pravilnik za doseganje naziva "slovenska gostilna" ter bo v pristopni proceduri že najmanj 5 predstavnikov slovenske gostilne najvišjega kakovostnega razreda.

Bivanje na vodi - izdelava apartmaja na vodi - Svibor d.o.o.

Gre za drugačen način razmišljanja v slovenski turistični nastanitveni ponudbi. Avtor ideje ponuja izdelavo plovila-apartmaja, ki vključuje temeljne naravovarstvene elemente (čistilne naprave, fotovoltaika, kontrolirani izpusti...), zaradi česar je novost uporabna tako v urbanem okolju kot neokrnjeni naravi. Osnovni koncept gradnje je poenoten; končni izgled, velikost in oprema posamezne enote pa so prepuščene naročnikovi izbiri. Komisija je identificirala ključne aktivnosti in določila sofinanciranje ključnih stroškov v predvideni višini 10.000 EUR, s pomočjo katerih bo do konca leta 2010 nameščen prvi prototip apartmaja na vodi v eni od slovenskih turističnih destinacij.