O-STA

Uprava Petrola obžaluje, da banke upnice Istrabenza niso potrdile predloga prostovoljne poravnave

Ljubljana, 16. december 2009 - V družbi Petrol d.d. obžalujejo, da navkljub več konstruktivnim predlogom za rešitev družbe Istrabenz do dogovora z bankami upnicami in Petrolom ni prišlo ter da je s tem predlog prostovoljne poravnave propadel. Odločitev bank upnic Istrabenza na poslovne rezultate Skupine Petrol sicer ne bo imela posebnega vpliva.

Po intenzivnih večmesečnih pogovorih in iskanju načinov za rešitev družbe Istrabenz so banke upnice danes zavrnile možnost prostovoljne poravnave za to podjetje. Skupina Petrol je bila v vsem obdobju iskanja možnih rešitev partner, ki je ponujal konstruktivne rešitve, zato v družbi takšno odločitev bank obžalujejo.
V zaključni fazi pogajanj se družba Petrol z bankami ni uspela dogovoriti o pogojih dogovora o prostovoljni poravnavi, pod katerimi je bil Petrol pripravljen jamčiti za plačilo obveznosti družbe Istrabenz do bank. Petrol je pogoje in poroštva vedno ohranjal na ravni, ki ne bi ogrožala dolgoročnega poslovanja družbe. Kot je poudaril predsednik uprave Petrola Aleksander Svetelšek, sicer razume previdnost, predvsem tujih bank, ki jih narekujejo zaostreni pogoji na globalnih finančnih trgih, toda ob tem poudarja, da Petrol "ne more sprejeti poslovnih odločitev, ki bi lahko potencialno ogrozile poslovanje družbe". Svetelšek ob tem dodaja, "da so pogoji unovčitve poroštva, ki so jih postavile banke nesprejemljivi, saj bi po ponujenem predlogu lahko do unovčitve prišlo kadar koli, tudi če bi Istrabenz izpolnjeval vse finančne zahteve".
Prisilna poravnava ali stečaj Istrabenza zagotovo vsem deležnikom prinašata manj, kot bi ga sicer dogovorjena prostovoljna poravnava, ki je predvidevala maksimiziranje premoženja Istrabenza.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana