O-STA

Petrol opozarja na problematiko trošarin pogonskih goriv

Ljubljana, 12. januar 2010 - Družba Petrol opozarja, da bi sprememba trošarinske politike, ki jo je napovedala Vlada Republike Slovenije, vodila v nadaljnji padec prodaje, kar bi povzročilo negativen učinek na državni proračun, posledično pa bi se poslabšale razmere v celotni slovenski družbi. To bi lahko vodilo v nekonkurenčnost slovenskega gospodarstva na področju prodaje.


Dvig trošarin, ki smo mu bili priča v obdobju zadnjega leta in napoved novih sprememb na tem področju, vodi v znaten dvig maloprodajnih cen na slovenskem tržišču ter posledično poslabšanje pogojev poslovanja naftnih in ostalih slovenskih podjetij, vključno s Petrolom.


Družba Petrol največji padec prodaje pogonskih goriv beleži na bencinskih servisih ob meji. Močno je padla tudi prodaja tujim avtoprevoznikom. Pri teh porabnikih opažamo visoko cenovno elastičnost, saj so občutljivi na cenovne spremembe. Zaradi možnosti ugodnejše oskrbe v tujini pa beležimo tudi padec prodaje domačim avtoprevoznikom in nekaterim fizičnim osebam v Sloveniji. Tako upravičeno obstaja možnost prepolovitve planskega dobička družbe Petrol.


Skrbi nas, da postajamo dražji ponudnik pogonskih goriv kot ostale sosednje države v EU. To vpliva na konkurenčnost celotnega slovenskega gospodarstva, družba Petrol pa pri tem nikakor ni izjema. Danes praktično ne moremo več govoriti o bencinskem turizmu, ki smo mu bili priča v preteklosti. Obstaja pa skrb, da bodo slovenska podjetja in slovenski državljani ponovno primorani nakupe opravljati v sosednjih državah.


Petrol opozarja, da če se bo padec prodaje pogonskih goriv nadaljeval bo priliv trošarin, davka od dobička in DDV v državni proračun manjši. Planirani efekti pa ne bodo doseženi. Padec državnih prihodkov na račun DDV bo nižji tudi zaradi manjše prodaje dopolnilnih programov in trgovskega blaga na bencinskih servisih ter pri drugih pravnih osebah, ki se ukvarjajo s prodajo blaga in storitev. To pa bi lahko imelo tudi širše razsežnosti, predvsem na dvig stopnje inflacije. Splošen dvig cen bi tako beležili v dejavnostih prevoza, proizvodnje in storitev. Inflacija bi tako najbolj prizadela širši krog ljudi, predvsem najnižje sloje prebivalstva. Podražitev ogrevanja, ki je napovedana je prvi korak v to smer.


V Petrolu se zavzemamo za optimalno rešitev, ki pa mora biti na koncu cenovno sprejemljiva za kupca in, ki bo hkrati še vedno zagotavljala primerno konkurenčnost Petrola in celotnega slovenskega gospodarstva na področju prodaje.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana


* * * * *
Dodatne informacije:
Jan Dobrilovič, Petrol d.d., Ljubljana
+386 1 47 14 288
jan.dobrilovic@petrol.si