O-STA

Petrol svojim zaposleim omogočil tečaj varne vožnje na Vranskem

Ljubljana, 15. januar 2010 - Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu je odgovornost slehernega udeleženca v prometu. Pri tem ima pomembno vlogo tako usposabljanje kot ozaveščenost voznikov, saj le represija in preventiva zagotovo nista dovolj. Ker je Petrolov primarni cilj varnost naših zaposlenih, smo se s pristopom k podpisu Evropske listine o varnosti v cestnem prometu zavezali, da bomo okrepili zavest glede povečevanja cestne varnosti.

Med 13. in 15. januarjem 2010 je tako družba Petrol na poligonu varne vožnje AMZS na Vranskem za svoje zaposlene organizirala usposabljanje, tečaj varne vožnje, ki smo ga v Petrolu poimenovali "Petrolov teden varne vožnje". Tečaji so bili namenjeni tistim zaposlenim, ki zaradi narave dela večino svojega delovnega časa preživijo v vozilu. Tečaja se je v treh dneh udeležilo preko 130 Petrolovih zaposlenih.

Na cesti dnevno preživimo vse več časa, zato je verjetnost, da se lahko znajdemo v nevarni situaciji toliko večja. Zaposleni so na tečaju poleg teoretičnih odgovorov tudi praktično preizkusili, kako reagirati z vozilom v različnih situacijah. S tečajem smo zaposlenim, ki večino svojega delovnega časa preživijo v vozilu, situacijsko želeli najbolj približati tistim dogodkom in posledicam, ki se najpogosteje pripetijo na cesti v različnih pogojih in razmerah vožnje. Tečaj varne vožnje je nedvomno tudi eden ključnih ukrepov v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrep za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ki ga je delodajalec skladno s 5. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu dolžan zagotoviti.

Več o Evropski listini o varnosti v cestnem prometu (ERSC - EU Road Safety Charter)

V 1,3 milijona nesrečah na leto v Evropi umre 43.000 ljudi, 1,7 milijona jih je poškodovanih, zato Evropska unija vprašanju varnosti v cestnem prometu namenja vedno več pozornosti. Evropska komisija je tako leta 2004 pripravila eno svojih večjih pobud - Evropsko listino o varnosti v cestnem prometu. Listina združuje podjetja, javne organe in civilno družbo, ter jim zagotavlja edinstveno priložnost, da stopijo v neposredno odločilno akcijo za zmanjšanje števila smrtnih žrtev v prometu, da ocenijo rezultate, ter da izmenjajo izkušnje uspešnih praks. Z akcijo "25.000 življenj - Rešimo jih!" so se podpisniki listine zavezali, da bodo po svojih močeh pomagali pri uresničevanju cilja Evropske unije, da se do leta 2010 število smrtnih žrtev prometnih nesreč zmanjša za 25.000. Med podpisniki listine je tudi družba Petrol, ki se je s podpisom zavezala, da bo dosledno uresničevala akcijski načrt za cestnoprometno varnost. Družba Petrol se je zavezala, da bomo v treh letih: 1. okrepili zavest glede cestne varnosti in obnašanja pri vseh zaposlenih v Skupini Petrol (izvedba tečajev varne vožnje), 2. spodbujali uporabo varnostnih pasov in 3. pripravili analizo najbolj pogostih vzrokov za prometne nesreče, ki bo pomagala razviti strategijo za zmanjšanje števila nesreč.

* * * * *
Dodatne informacije:
Jan Dobrilovič, Petrol d.d., Ljubljana
+386 1 47 14 288
jan.dobrilovic@petrol.si


Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432
To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom objavljenim na: http://www.petrol.si/disclaimer .
This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on: http://www.petrol.si/disclaimer .