O-STA

Nadzorni svet Telekoma Slovenije potrdil poslovni načrt skupine za 2010. Tretji mandat za delavsko direktorico. V pričakovanju imenovanja novih članov uprave.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na včerajšnji seji obravnaval poslovni načrt skupine za leto 2010. Glede na to, da se pričakovane in napovedane organizacijske spremembe v Sloveniji v tem letu še ne bodo odražale v poslovnih rezultatih, gre za načrt "prehodne" narave. Na slovenskem trgu se je stagnacija rasti skupine začela že pred časom, zato so pričakovanja toliko bolj usmerjena na trge JV Evrope, kjer je matična družba v preteklih letih opravila pomembne širitvene korake.

Nadzorni svet je na seji seznanil člana uprave dr. Filipa Ogrisa-Martiča, pristojnega za področje financ in mag. Željka Puljića, pristojnega za področje tehnologije in omrežja, da jima po rednem izteku mandata le-tega ne bo podaljšal. Obema članoma uprave mandat poteče 30. aprila 2010. Novih članov uprave nadzorni svet na tej seji ni imenoval, bo pa uprava v celoti imenovana do 13. marca, ko svoj mandat prevzame novi predsednik uprave Ivica Kranjčevič.

Nadzorni svet je za članico uprave in delavsko direktorico potrdil Darjo Senica, ki s tem prevzema že svoj tretji mandat.

######

Več informacij: Darinka Pavlič Kamien, Vodja službe za odnose z javnostmi, Telekom Slovenije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, e-naslov darinka.pavlic-kamien@telekom.si