O-STA

Prispevek SNG Opera in balet Ljubljana k prihodnosti opere in baleta na Slovenskem

SNG Opera in balet Ljubljana se zaveda perečih problemov, s katerimi se srečujejo baletni in operni umetniki v Sloveniji.

Zaradi tega se je sklenilo aktivno vključiti v razpravo o tem, ki poteka že nekaj časa. Kot kulturna ustanova nacionalnega pomena se namreč zaveda tudi svoje odgovornosti in potrebe po razmisleku o prihodnosti poustvarjalcev na tem področju. Pripravila je niz okroglih miz z domačimi in tujimi strokovnjaki ter predstavniki zainteresirane javnosti. V prvem nizu okroglih miz se bodo udeleženci posvetili baletu. Med ključna vprašanja sodijo status baletnih plesalcev, izobraževanje in možnost vključevanja v profesionalne umetniške ansamble.

Tematski dan, posvečen baletu bo v ponedeljek, 1. marca 2010 v konferenčni dvorani hotela Slon v Ljubljani.

Razprava bo potekala v obliki treh okroglih miz. Začetek ob 10.00

1. marca 2010 v konferenčni dvorani hotela Slon (vhod iz recepcije, 1. nadstropje)

TEMATSKI DAN, POSVEČEN BALETU

10.00 - 12.00

OKROGLA MIZA O BALETNEM IZOBRAŽEVANJU

Na prvi tematski okrogli mizi, posvečeni baletu, bomo spregovorili o trenutnem stanju na področju baletnega izobraževanja pri nas. Ob oblikovanju procesa šolanja baletnih plesalcev v okviru Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana na osnovni, srednji in višji stopnji se v Sloveniji želimo približati standardom, ki na tem področju veljajo drugod po svetu.

O vsebini, načrtih, prednostih in prihodnosti bo spregovoril Matej Selan, vodja oddelka za balet na glasbeni šoli ter na srednji in višji baletni šoli v okviru Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.

Pogovoru se bodo pridružili: Predstavnik Ministrstvo za šolstvo in šport RS; Helena Valerija Krieger, vodja oddelka za balet Srednje glasbene in baletne šole Maribor; Karl Musil, profesor in predsednik Avstrijskega baletnega sveta; Edvard Dežman, nekdanji baletni plesalec, pedagog in dolgoletni vodja mariborskega baletnega ansambla.

Okroglo mizo bo povezoval Vojko Vidmar.

12.15 - 14.15

OKROGLA MIZA O PROJEKTU BALETNEGA STUDIA

V OKVIRU SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA

O baletnem studiu kot pripravi na kariero baletnega plesalca na poklicnem odru, o podlagi, ciljih in vsebini nastajajočega baletnega studia v okviru SNG Opera in balet Ljubljana bo spregovoril v. d. umetniškega vodje ljubljanskega baleta Jaš Otrin.

Pogovoru se bodo pridružili: Matej Selan, vodja oddelka za balet na glasbeni šoli ter srednji in višji baletni šoli v okviru Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana; Rossella Delmastro, predstavnica World Dance Alliance Europe; Lejla Pantić Šindrić, plesalka ljubljanskega baletnega ansambla, nekdanja članica Jenunne de Ballet de France; Lojzka Žerdin, izredna profesorica umetnosti giba na AGRFT; Uršula Teržan, docentka, visokošolska sodelavka, asistentka za predmet umetnost giba - sodobna plesna tehnika; predstavnik AGRFT.

Okroglo mizo bo povezovala Nataša Jelić.

15.00 - 17.30

OKROGLA MIZA O STATUSU BALETNIH PLESALCEV

V ČASU ZAPOSLITVE IN PO NJEJ

Debata za drugim omizjem je nadaljevanje procesa dialoga, ki poteka že od leta 2006 dalje. Po lanskoletnih okroglih mizah, prvi na MzK in drugi (mednarodni) v okviru 2. baletnih dni, želimo ponovno spodbuditi debato v smeri konstruktivnega reševanja perečih statusnih problemov baletnih plesalcev pri nas.

O tem, kaj se trenutno dogaja na tem področju in katera vprašanja trenutno najbolj kličejo po rešitvi, bo spregovoril Tomaž Rode, predsednik Društva baletnih umetnikov Slovenije.

Pogovoru se bodo pridružili: Biserka Močnik, sekretarka z Ministrstva za kulturo RS; Ciril Baškovič, sekretar z Ministrstva za kulturo RS; Nataša Trček, sekretarka na Direktoratu za delo in pravice iz dela, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS; Edward Clug, vodja mariborskega baletnega ansambla, Opera in balet SNG Maribor; Jaš Otrin, v. d. umetniškega vodje ljubljanskega baletnega ansambla, SNG Opera in balet Ljubljana; Darinka Lavrič Simčič, baletna solistka in nekdanja voditeljica ljubljanskega baletnega ansambla; Maja Kristl, specialistka medicine dela, prometa in športa z Inštituta za medicino dela, prometa in športa; Iztok Čop, predsednik Komisije športnikov pri Olimpijskem komiteju Slovenije; Jaap Jong, soustanovitelj PEARLE, evropske krovne organizacije združenj delodajalcev za članice EU in svobodni svetovalec; predstavnika sindikatov Glosa in SVIZ.

Okroglo mizo bo povezovala Tatjana Ažman.