O-STA

V več kot 65 državah Avon začenja projekt Pozdravljen, zeleni jutri. Globalno žensko okoljevarstveno gibanje negovanja narave.

Avonova donacija 1 milijona dolarjev je začetek globalnega zbiranja sredstev za obnovo atlantskega deževnega gozda v Južni Ameriki - samo 1 dolar za drevo.

Ljubljana, 17. marca 2010 - Avon Products Inc. je včeraj objavil začetek globalne okoljevarstvene mobilizacije v več kot 65 državah in s prispevkom enega milijona dolarjev organizaciji The Nature Conservancy kot začetek nove iniciative Pozdravljen, zeleni jutri, edinstvenega globalnega ekološkega gibanja. Naloga projekta Pozdravljen, zeleni jutri je podpreti žensko okoljevarstveno gibanje z začetno Avonovo donacijo za ponovno zasaditev milijona dreves v atlantskem deževnem gozdu v Južni Ameriki in nadalje z globalnim zbiranjem sredstev - enim dolarjem za drevo - za obnovitev tega vitalno pomembnega ekosistema.

Edinstveno pri Avonovem projektu Pozdravljen, zeleni jutri je ženska mreža z več kot 6,2 milijonov neodvisnih prodajnih zastopnic po svetu. Ta naša 'zelena armada' bo ustvarila okoljevarstveno gibanje za zbiranje sredstev in širjenje 'zelenega' izobraževanja po svetu. Avonova zelena armada bo seveda uporabila lastno sposobnost in znanja, da doseže in vključi ljudi v sodelovanje in podporo temu pomembnemu projektu.

"Pri Avonu poznamo moč posameznih akcij in poznamo sposobnosti lastnega podjetja kot tudi posameznikov, ki si vedno prizadevamo delati dobro, četudi z drobnimi dejanji," pravi Avonova generalna direktorica Andrea Jung, "Z našo osnovno mrežo ljudi pa ima Avon edinstveno moč pokreniti globalno okoljevarstveno gibanje za negovanja narave in naravovarstveno izobraževanje ter v to vključiti milijone ljudi, ki lahko prispevajo k obnovi atlantskega deževnega gozda in pomagajo rešiti planet - za tako malo, kot je 1 dolar."

Avon ima dolgo tradicijo v tem, da vključuje svoje prodajne zastopnike in kupce v akcije boja proti raku dojk in proti nasilju v družini. V letu 2009 smo zbrali in v te namene donirali po svetu več kot 730 milijonov dolarjev. Pozdravljen, zeleni jutri je prvi eksterni okoljevarstveni projekt podjetja, ki poudarja Avonovo prizadevanje za ohranjanje okolja tako zmanjševanja toplogrednih plinov, kot tudi uporabe 'zelenih' standardov pri novih gradnjah. Kot rezultat teh prizadevanj je Avon zasedel 25. mesto na Newsweekovem 'rangu zelenih' med 500 največjimi podjetji v ZDA.

Skladno s to trajno usmerjenostjo smo v marcu 2010 objavili Avonovo 'papirno obljubo', ki izpostavlja našo politiko, trud in cilje o uporabi gozdov, zaščito in zmanjšanje obremenjevanja gozdov. Avonov cilj do leta 2020 je uporaba samo in izključno 100 % recikliranega papirja in dati prednost papirju FCS (Forest Stewardship Council).

Tod Arbogast, Avonov podpredsednik za trajnost in družbeno odgovornost, je dejal: "Avon si trajno prizadeva izboljševati načine varovanja okolja. V svojih dejanjih moramo voditi s pristnim zgledom in poskrbeti za priložnosti v projektu Pozdravljen, zeleni jutri, da se lahko ljudje povsod po svetu pridružijo 'zelenemu' gibanju. Ponosni smo na naš napredek, obenem pa se zavedamo, da nam je še veliko postoriti."

Na začetku se bo projekt Pozdravljen, zeleni jutri osredotočil na obnovo južnoameriškega atlantskega deževnega gozda, enega izmed tropskih gozdov, ki delujejo kot 'pljuča Zemlje'. Zdaj ga je preostalo le še 7 % in je eden najbolj ogroženih ekosistemov. Projekt Pozdravljen, zeleni jutri podpira okoljevarstveni program Združenih narodov Posadi za planet: Kampanja za milijardo dreves.

"Atlantski deževni gozd je prednostna naloga za varovanje okolja," je pojasnil Fernando Veiga, okoljevarstveni vodja pri The Nature Conservancy v Braziliji, ki je Avonov partner pri projektu Pozdravljen, zeleni jutri, "je eno največjih nahajališč biološke raznolikosti na Zemlji, vključuje primate, sesalce, dvoživke, plazilce, ribe in ptice. Za milijone tamkajšnjih prebivalcev je deževni gozd bistven za njihovo preživetje in ščiti pomembne izvire pitne vode. Atlantski deževni gozd za ves svet uravnava stanje atmosfere in vzdržuje globalno podnebje."

Avon je začel obsežno svetovno kampanjo za zbiranje sredstev in obnovitev tega gozda. Vsak dolar, pridobljen v tej kampanji, bo zasadil eno drevo in vsak milijon dreves, vključno s tem, ki ga je Avon že prispeval, bo obnovil okoli 10 km2 gozda in zagotovil boljšo prihodnost naslednji generaciji.

Za več informacij obiščite www.hellogreentomorrow.com

ali Avon v Sloveniji: http://www.avon.si/PRSuite/static/hellogreentomorrow/index.html

Avon Products, Inc.

Avon, podjetje za ženske, je vodilno globalno kozmetično podjetje z več kot 10 milijardami US dolarjev letnega dohodka. Je največje podjetje v direktni prodaji in deluje v več kot 100 državah z okoli 6,2 milijonov neodvisnih prodajnih zastopnic. Avonova linija izdelkov vključuje kozmetične in modne izdelke in predstavlja priznane znamke, kot so Avon Color, Anew, Skin-So-Soft, Advance Techniques, Avon Naturals in Mark. Avon je globalni voditelj v boju proti raku dojk in proti nasilju v družini, saj so Avonov Sklad za ženske in globalni dobrodelni programi v te namene zbrali in darovali čez 730 milijonov dolarjev. Podjetje tudi sledi okoljevarstvenim načelom in se je uvrstilo na 25. mesto na Newsweekovi lestvici zelenih podjetij med 500 največjimi podjetji v ZDA. Več o Avonu na www.avoncompany.com.

The Nature Conservancy

Organizacija The Nature Conservancy (TNC) je bila ustanovljena leta 1951 in je vodilna okoljevarstvena organizacija, ki deluje povsod po svetu za varovanje ekološko pomembnih ozemelj in vodovij za naravo in ljudi. Sedež organizacije je v ZDA. V več kot 30 državah je zaščitila že čez 480 000 km² ozemlja in 8000 km rek. Zdaj sodelujejo v več kot 100 projektih za varovanja morij. The Nature Conservancy je ključni partner Avonovega sklada Pozdravljen, zeleni jutri. Organizacija bo s svojimi brazilskimi ekipami in tamkajšnjimi okoljevarstvenimi partnerji zasadila drevesa in skrbela za obnovljene gozdove ter tako zagotovila dolgoročno uspešnost projekta.

UNEP Zasadi za Planet: Kampanja za milijardo dreves

Program Združenih narodov za okolje (UNEP) vodi in spodbuja partnerstva za varstvo okolja z obveščanjem in omogočanjem, da si ljudje izboljšajo kakovost življenja, tudi v dobro prihodnjih generacij. Program Pozdravljen, zeleni jutri podpira UNEPovo kampanjo Posadi za planet: Kampanja za milijardo dreves (Plant for the Planet: Billion Tree Campaign) svetovno iniciativo sajenja dreves, ki vključuje posameznike, skupnosti, podjetja, industrijo, civilno družbo in vlade v 170 državah. Kampanja milijarda dreves bo bistveno prispevala k 2010 - mednarodnemu letu biološke raznolikosti in zavedanju o pomembnosti biološke raznolikosti za našo blaginjo.

KONTAKT:

Dara Jovanović, 031 651 371

Dara.jovanovic@avon.com

Avon, Vodovodna 99, 1000 Ljubljana