O-STA

Mednarodno združenje AMD: prva ocena globalnih stroškov izgube vida

Slepota in slabovidnost predstavljata veliko breme za zdravstvene sisteme in gospodarstva

DUNAJ -(BUSINESS WIRE)- Ob svetovnem kongresu, ki poteka ta teden, je Mednarodno združenje AMD (AMDAI) danes prvič v zgodovini podalo oceno globalnih stroškov izgube vida, ki za 733 milijonov slepih in slabovidnih ljudi po vsem svetu znaša skoraj tri bilijone dolarjev (2.954 milijard dolarjev, 2.189 milijard evrov).(1) Samo v Evropi (2) neposredni stroški izgube vida znašajo 512 milijard dolarjev (377 milijard evrov) posredni stroški pa še dodatnih 181 milijard dolarjev (134 milijard evrov).

A če ne bodo sprejete strategije za preventivo in zdravljenje, se bodo ti stroški do leta 2020 dramatično zvišali. K trenutno ocenjenim stroškom so všteti stroški za zdravstveno varstvo, neformalno oskrbo, izgubo produktivnosti in neučinkovito pobiranje davkov za financiranje zdravstva.

"Zaključki te študije vsebujejo najbolj natančne in dokončne podatke o globalnih stroških izgube vida," je dejal Alan Cruess, profesor in vodja oddelka za oftalmologijo na kanadski univerzi Dalhousie, ki je tudi predsednik znanstvene svetovalne komisije pri Mednarodnem združenju AMD. Dr. Penny Hartin, predsednica uprave Svetovnega združenja za slepoto, dodaja: "Ker svetovna populacija še naprej narašča, je jasno, da se bodo ti stroški še povečali. Če nemudoma ne začnemo s preventivo, bodo ti
stroški preobremenili zdravstvene sisteme. Ta ključna raziskava nam daje orodja, ki jih potrebujemo za predstavljanje te problematike v Združenih narodih in pri državnih oblasteh."

Priporočila za zmanjšanje bremena bolezni

Breme izgube vida, ki ga opisuje poročilo, je mogoče zmanjšati z zgodnjo uveljavitvijo nacionalnih akcijskih načrtov, ki vključujejo učinkovito preventivo in zdravljenje ter strategije za rehabilitacijo pri slabovidnosti. Strokovnjaki za preprečevanje slepote pri Mednarodnem združenju AMD so skupaj z Svetovnim združenjem za slepoto pripravili pet ključnih priporočil:

* Pogosti presejalni testi obolelih za diabetesom in pri starejših, ki
imajo večje tveganje obolevnosti za retinopatijo, degeneracijo rumene
pege in glavkomom
* Izboljšano usposabljanje zdravnikov v državah v razvoju za operacije
sive mrene
* Boljša dostopnost očal za kratkovidnost in daljnovidnost
* Sredstva in distribucija zdravil za zdravljenje rečne slepote in trahoma
* Zgodnje zdravljenje otroške slepote, vključno s kataraktom in glavkomom

Poročilo daje tudi oceno stroškom posameznih obolenj oči. Samo stroški degradacije rumene pege so ocenjeni na 343 milijard dolarjev, kar vključuje 255 milijard dolarjev neposrednih stroškov zdravljenja. Degradacija rumene pege predstavlja še posebej veliko breme za razvite države, kjer sta tako pričakovana življenjska doba kot tudi stroški zdravljenja višji.

Študija da tudi oceno globalnega bremena v obliki števila izgubljenih zdravih let življenja (disability-adjusted life years - DALY), enoto, ki jo uporablja Svetovna zdravstvena organizacija. Po vsem svetu bodo slepi in slabovidni ljudje prikrajšani za 118 milijonov let zdravega življenja, od tega 6 milijonov let zaradi degeneracije rumene pege. Poročilo navaja, da se bo ob nadaljevanju trenutnega trenda številka povzpela na 150 milijonov izgubljenih zdravih let življenja.

"IAPB se zahvaljuje Mednarodnemu združenju AMD in družbi Access Economics za to pomembno študijo. Poročilo vsebuje dodatne dokaze o ogromnih stroških in negativnem vplivu slepote in slabovidnosti na svetovno gospodarstvo," je dejal Peter Ackland, predsednik Mednarodne agencije za preprečevanje slepote (IAPB). "Ironično je, da je mogoče 80% slepote preprečiti in da so preverjene rešitve že na voljo v programu Vizija 2020. Uveljavitev teh rešitev bi stala le delček treh bilijonov dolarjev, ki jih vsako leto izgubimo zaradi slabovidnosti in slepote. IAPB zato v celoti podpira pozive k ukrepanju, ki jih je izreklo Mednarodno združenje AMD, in vse, ki se ukvarjajo z razvojno politiko ter bojem proti revščini, poziva, naj poročilo preberejo."

"Medtem ko so bili v preteklosti na voljo samo stroški zdravljenja slepote in slabovidnosti za posamezne države, je to prva študija, ki globalne stroške ocenjuje z družbenega vidika," je dejal Steve Winyard, vodja oddelka za javno politiko pri RNIB, ekonomski svetovalec in bivši vodja Združenja AMD. "Poleg neposrednih stroškov zdravljenja obstajajo še precejšnji stroški v posamičnih regijah, ki jih ni mogoče zanemariti. Ocenjujemo, da 17% globalnih stroškov predstavlja zmanjšana produktivnost zaradi invalidnosti, prezgodnje smrti in vrednosti neformalne oskrbe, povezanih s slepoto in slabovidnostjo. Naši rezultati opozarjajo na ogromne stroške izgube vida in potrebo po globalnem spopadanju z vzroki le-tega. Ne moremo si več privoščiti zavlačevanja."

O Mednarodnem združenju AMD in poročilu Access Economics

Združenje AMD je edina mednarodna organizacija, ki se ukvarja izključno s seznanjanjem javnosti, zdravljenjem in raziskavami degeneracije rumene pege, ki je najpogostejši vzrok izgube vida v razvitem svetu. Naše članice so vodilne organizacije za vid in starejše ter raziskovalne institucije iz 25 držav.

Poročilo, ki ga je za Mednarodno združenje AMD pripravila družba Access Economics, ocenjuje neposredne stroške, posredne stroške in celotno breme slepote in slabovidnosti med letoma 2010 in 2020 in vsebuje več analiz. V študiji so uporabljeni številni globalni ekonomski in zdravstveni kazalci, s katerimi smo posplošili podatke po regijah in izdelali "najboljšo oceno" bremena izgube vida za ves svet. Ta izjava za javnost vsebuje podatke, ki so povzeti po rezultatih za najbolj optimističen scenarij. Povzetek in celotno besedilo poročila sta na voljo na www.amdalliance.org ali pri spodaj navedenih kontaktih.

OPOMBE

1. Access Economics (poročilo za Združenje AMD): Globalni ekonomski
stroški izgube vida (The Global Economic Cost of Visual Impairment),
marec 2010 (vsi stroški so v dolarjih po cenah iz leta 2008)

2. Evropa je definirana kot evropska regija po klasifikaciji Svetovne
zdravstvene organizacije, ki vključuje 52 držav iz zahodne, vzhodne in
južne Evrope ter centralne Azije

Kontakti

AMD Alliance International
Več informacij:
B&K - Bettschart&Kofler, Dunaj
Dr. Birgit Kofler ali Mag. Daniela Pedross
Tel.: +43-1-3194378-131
Mobitel: +43-676-6368930
E-pošta: kofler@bkkommunikation.com
ali pedross@bkkommunikation.comIzjava za javnost je dostopna tudi na spletu:
http://www.businesswire.com/news/home/20100416005062/en