O-STA

Magistrski študij "Management in svetovanje v evropskem izobraževanju" (Management and Counselling in European Education)

Rok za prijavo odprt

15. aprila se odpira rok za prijavo za mednarodno akreditirani magistrski študij "Management in svetovanje v evropskem izobraževanju" na univerzah v nemškem Münstru in v Zagrebu. Magistrski program s skupnim študijskih programom je namenjen tako diplomantom kot tudi že zaposlenim ki se želijo kvalificirati na področju svetovanja in administracije mednarodne izobraževalne reforme.

Magistrski študij je večjezičen (nemščina in angleščina). Ponuja znanja na področju trenutnega dogajanja v nacionalnih in evropskih izobraževalnih politikah in izobraževalnih reformah in kompetence za delo z lingvistično in kulturno različnostjo.

Skupaj s študijskimi premori program traja 18 mesecev. Največji del programa je izveden preko elektronske komunikacije. Obdobje študija na univerzah je razdeljeno na dve enomesečni obdobji - v oktobru na univerzi v Zagrebu in v maju na univerzi v Münstru. Takšna struktura tudi omogoča polovični (izredni) študij.

Diplomanti triletnega študija po bolonjski stopnji in z vsaj eni letom poklicnih izkušenj imajo prav tako možnost za sprejem na program, saj magistrski program vrednoti poklicne izkušnje kot kreditne točke.

Koordinacijo študija izvaja mednarodna inštitucija za izobraževanje in raziskave, Center za evropsko izobraževanje (Centre for European Education), ki sta ga ustanovila Pedagoška fakulteta Univerze v Zagrebu in Inštitut za izobraževanje Univerze v Münstru. V centru so trenutno zaposleni strokovnjaki iz 15 evropskih univerz ter mednarodnih podjetji, kulturni inštitutov in iz področja vropske izobraževalne politike.

Prijave sprejemamo do 15.7.2010. Za več informacij o pogojih in študij na splošno obiščite http://www.lecee.eu.

Kontakt:

Westfälische Wilhelms-Universität

Institut für Erziehungswissenschaft

Zentrum für Europäische Bildung

Prof. Dr. Marianne Krüger-Potratz

Georgskommende 33

D- 48143 Münster

Telefon: 0251 / 83 - 2 42 99

E-pošta: potratz@uni-muenster.de

Pisarna Münster: Nadine Bresch

Telefon: 0251 / 83 - 2 42 24

E-pošta: nadine.bresch@uni-muenster.de

Univerza v Zagrebu/Pedagoška fakulteta

Center za evropsko izobraževanje

Prof. Dr. Siegfried Gehrmann

Savska cesta 77
HR-10000 Zagreb
Hrvaška

Telefon: 00385 1 6327 395
E-pošta: siegfried.gehrmann@ufzg.hr

Pisarna Zagreb: Zeljka Knezevic

Tel: 00385 1 6327 396
E-pošta: zeljka.knezevic@ufzg.hr