O-STA

Autocommerce d.d. prejel certifikat kakovosti ISO 9001:2000

Z letošnjim decembrom se je tudi Autocommerce d.d. pridružil tistim družbam, ki se že ponašajo s certifikatom kakovosti ISO 9001:2000, ki ga podeljuje Slovenski institut za kakovost in meroslovje. Koncem novembra je namreč bila izvedena zunanja presoja modela kakovosti poslovanja krovne delniške družbe, ki se ukvarja z razvojem in usmerjanjem družb v Skupini Autocommerce, v teh dneh pa je Slovenski institut tudi uradno izdal omenjeni certifikat kakovosti.

Autocommerce d.d. je pričel s projektom kakovosti na osnovi prenovljenega standarda ISO 9001:2000, po katerem postopke nadomešča procesni pristop. Gre za sistem, ki vključuje celotno delo in s katerim se razume predvsem prožen sistem vodenja, spodbujanje nenehnih izboljšav, merjenje zadovoljstva kupcev, zaposlenih in lastnikov ter motiviranje vseh zaposlenih. Vsi procesi v bistvu potekajo po preprostem načelu: planiraj-stori-preveri-ukrepaj. To pomeni, da so procesi jasno definirani in v medsebojnem prepletanju pregledni in v vsakem trenutku ter na vsakem delovnem mestu obvladljivi. Kar je, navsezadnje, bistvo kakovosti, ki jo v Autocommerceu d.d. in Skupini v celoti razumemo predvsem kot imperativ, ki definira tudi našo konkurenčno prednost. Vrednost pridobljenega certifikata ISO 9001:2000 je velika, saj izpričuje kakovost, ki jo pričakujejo predvsem kupci, poslovni partnerji in lastniki. Pridobljeni certifikat pa ima tudi svojo dodano vrednost, ki se nahaja v dejstvu, da so presojevalci Slovenskega instituta za kakovost že ob zaključku svoje zelo temelje presoje podali zaposlenim v Autocommerceu d.d. odlično oceno za opravljeno delo. Pri presoji usklajenosti poslovnih procesov na Autocommerceu d.d. z določili omenjenega standarda kakovosti , namreč niso odkrili niti enega samega neskladja.

Z uradnim potrdilom o pridobljenem certifikatu kakovosti ISO 9001:2000 se je Autocommerce d.d. tudi formalno pridružil tistim družbam v Skupini Autocommerce – Avto Triglavu, AC-Intercaru, AC-Mobilu, AC-Špedu, AC-Konimu in AC-Borzno-posredniški hiši -, ki so certifikat kakovosti ISO 9002 pridobile že lansko leto. Nekatere izmed njih pa že intenzivno delajo tudi na pridobitvi ISO 14000, certifikata kakovosti, ki se podeljuje za področje varstva okolja.