O-STA

Odgovor na zlonamerno anonimno pismo o delovanju družbe Petrol

Ljubljana, 02. junij 2010 Sporočilo za medije

Družba Petrol in njeno vodstvo delujejo transparentno in zakonito

Ljubljana, 2. junij - Vsebina anonimnega pisma je zgolj zapis neresnic, ki nimajo nobene podlage v dejstvih. - Pričakujemo, da bosta policija in tožilstvo zadevo resno preverila, ugotovila avtorje ter zoper njih ustrezno ukrepala. - Pritiske na vodstvo Petrola razumemo kot posledico dobrega delovanja družbe.

Slovenski mediji so prejeli anonimno pismo, kjer je zapisanih vrsto neresnic glede poslovanja družbe Petrol in njenega vodstva z družbo EUROLUXPETROL (ELP). V nadaljevanju posredujemo pojasnila in dejstva glede povezav med družbo Petrol in družbo ELP.

Družba Petrol pod sedanjo upravo vodi posle transparentno in zakonito. Družba Petrol ni kupila deleža v podjetju ELP. Družba Petrol ni podpisala kupoprodajne pogodbe za nakup kakršnegakoli deleža v podjetju ELP. Družba Petrol posledično ni nakazovala nobenih sredstev za nakup podjetja ELP. Družba Petrol ni podpisala nikakršnega pisma o nameri za nakup deleža podjetja ELP. Nadzorni svet Petrola ni nikoli do sedaj odločal o nakupu podjetja ELP.

V družbi Petrol ne poznamo nobenih podjetij v domnevni davčni oazi Vaduz (Liechtenstein), niti z njimi ne poslujemo (kolikor je nam znano Liechtenstein ni več davčna oaza). Ne poznamo podjetja Alona Oil Consulting, niti nismo z njim nikoli poslovali. Že pregled registra podjetij v Liechtensteinu pokaže, da tako podjetje tam ni registrirano.

V okvirih strategije širitve svoje dejavnosti v JV Evropi pa v družbi Petrol ves čas spremljamo potencialne možnosti za razvoj maloprodajne mreže bencinskih servisov. Med drugim smo podjetju ELP 15.3.2010 izrazili interes za pogovore o morebitnem nakupu njihovih bencinskih servisov, ne pa podjetja. Izdelali smo tudi interno vrednotenje vrednosti servisov, vendar od podjetja ELP nismo dobili nobenega uradnega odgovora. Smo se pa v tem procesu odločili za investicijsko svetovanje z Erste Bank, s katero smo podpisali dogovor o zastopanju naših interesov pri možnosti nakupa.

Poudarjamo, da gre pri tej ovadbi zgolj za zlonamerno anonimno pismo z vrsto neresnic, ki nimajo nobene podlage v dejstvih, njihov edini namen pa je diskreditirati dobro in transparentno poslovanje sedanje uprave ter nadzornega sveta družbe Petrol in s tem okrniti ugled celotne družbe. Vodstvo družbe Petrol ne bo dovolilo takšne krnitve ugleda družbe in bo vložilo kazensko ovadbo zaradi krive ovadbe na pristojno policijsko postajo.

Glede na to, da predstavljajo takšne hude obtožbe neposreden napad tako na institucije izvršilne oblasti kot tudi na najpomembnejše gospodarske subjekte v tej državi, pričakujemo, da bosta policija in tožilstvo zadevo resno preverila, ugotovila avtorje ter zoper njih skladno s predpisi, ki veljajo v RS, ukrepala.

V preteklem obdobju so se na vodstvo Petrola izvajali močni pritiski, ki jih razumemo kot posledico uspešnih sprememb v Petrolu, ki jih v korist družbe Petrol izvaja ta uprava. Dokaz so dobri trimesečni rezultati poslovanja, ko so bili čisti prihodki od prodaje skupine Petrol realizirani v višini 607 mio EUR, kar je 9 % več kot v prvih treh mesecih leta 2009 ter 6 % nad planom. Čisti poslovni izid realiziran v tem času je v višini 9 mio EUR, kar je bolje kot v enakem obdobju leta 2009, ko je skupina Petrol realizirala izgubo v višini 5,6 mio EUR, ter 2 % več kot je bilo planirano.

Uprava družbe Petrol d.d., LjubljanaPetrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432
To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom objavljenim na: http://www.petrol.si/disclaimer .
This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on: http://www.petrol.si/disclaimer .