O-STA

Telekom Slovenije prestal prvo zunanjo verifikacijo poročanja o trajnostnem razvoju v Sloveniji

Verodostojno poročanje o trajnostnem razvoju zahteva merljive kazalnike in neodvisno presojo

Ljubljana, 16. junij 2010 - Slovenski institut za kakovost in meroslovje SIQ je opravil prvo neodvisno preveritev podatkov v trajnostnem poročilu katerega od slovenskih podjetij. Telekom Slovenije, največji slovenski telekomunikacijski operater, se je s tem pridružil vse številnejšim podjetjem v svetu, ki z zunanjim preverjanjem podatkov v trajnostnem poročilu povečujejo transparentnost vodenja in poslovanja. Telekomovo poročilo bo kot prvo iz Slovenije vpisano v register GRI.

Poročilo o trajnostnem razvoju Telekoma Slovenije je pripravljeno po mednarodnih smernicah GRI G3, ki predstavljajo v svetu najbolj razširjen okvir trajnostnega poročanja. Smernice GRI narekujejo celovito in merljivo razkrivanje kazalnikov ekonomskega, družbenega in okoljskega vpliva organizacije. To pa pomeni tudi drugačno razumevanje razvojne strategije podjetja, ki si ob ciljih na področju finančnega poslovanja zastavlja tudi širše gospodarske, okoljske in družbene cilje.

Ernst Ligteringen, izvršni direktor Global Reporting Initiative (GRI), je ob tem dejal:

"Čestitamo Telekomu Slovenije za prvo poročilo v Sloveniji, ki je bilo izdelano po smernicah GRI in verificirano s strani zunanjega presojevalca. Upamo, da bodo Telekomovemu zgledu sledila tudi druga slovenska podjetja. Poročanje o okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikih bi moralo postati splošna praksa vodenja podjetij, ki bo pripomogla, da se trgi in družba odgovorno odločajo."

Igor Likar, direktor Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje SIQ: "Svoje izkušnje na področju preverjanja kakovosti proizvodov in procesov smo z veseljem razširili na področje verifikacije poročanja o trajnostnem razvoju. Zavzemamo se za merljive in eksaktne procesne dokaze, s katerimi bo trajnostni razvoj prešel iz načelnega zavzemanja v konkretno prakso. Napredek na področju trajnostnega razvoja je potrebno meriti."

Telekom Slovenije posveča veliko pozornosti zmanjševanju okoljskih vplivov. Spremlja jih v okviru posebnega okoljskega računovodstva, s katerim neposredno zajema podatke o porabi električne energije in goriva ter o količini odpadkov. Zaradi narave svoje dejavnosti izpostavlja pomen zbiranja in ponovne uporabe električne ter elektronske opreme. V letu 2009 so zbrane količine povečali za več kot polovico in s sistematičnimi popravili dosegli nadaljnjo uporabo več kot 55 odstotkov tovrstne opreme.

Predsednik uprave Telekoma Slovenije Ivica Kranjčević ob tem poudarja: "Trajnostni razvoj pomeni nov in dolgoročen pristop k vodenju poslovanja. Kot podpisniki Listine o trajnostnem razvoju Evropskega združenja telekomunikacijskih operaterjev opravljamo redne primerjave z drugimi evropskimi operaterji in ugotavljamo, da se jim uvrščamo ob bok. Med priložnostmi za izboljšavo je največji izziv enotnost standardov in metodologije v celotni Skupini Telekom Slovenije, kjer smo v prvem četrtletju letos že naredili pomemben korak in znotraj procesa konsolidacije skupine vzpostavili enotno metodologijo za okoljske kazalnike."

Dodatne informacije: Darinka Pavlič Kamien, vodja Službe za odnose z javnostmi, Telekom Slovenije, tel. 01 - 234 19 68 ali pr@telekom.si

Ana Pribaković Borštnik, direktorica Ocenjevanja sistemov vodenja, SIQ, tel. 01 4778 153 ali ana.pribakovic@siq.si

Crystal Crawford, Global Reporting Initiative, Press Office, Crawford@globalreporting.org, 0031 (0)20 531 00 00

Global reporting Initiative (GRI) je mednarodna, mrežno organizirana neprofitna organizacija, pobudnica razvoja v svetovnem merilu najbolj razširjenega okvirja poročanja o trajnostnem razvoju, smernic GRI. Sedež ima v Amsterdamu. Organizacija spodbuja stalno izboljšavo trajnostnega poročanja, aktualne smernice poročanja GRI G3 pa je izdala leta 2006. Spodbuja in usmerja tudi pripravo specifičnih smernic trajnostnega poročanja za posamezne gospodarske in negospodarske dejavnosti. Stopnja poročanja s smernicami GRI je določena s številom prikazanih kazalnikov in obsega tri nivoje, od C do A. Pri poročilih, preverjenih s strani zunanje institucije je dodan znak plus. Spletna stran: www.globalreporting.org

Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ) je strokovna, neodvisna in nepristranska institucija, ki nudi celovite rešitve s področja preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja. Že prek 45 let sodeluje z organizacijami pri nastopanju na trgih, dvigovanju storilnosti, izboljševanju kakovosti in napredovanju k odličnosti. Mednarodno veljavnost in visok strokovni nivo njihovega dela potrjujejo tudi številne akreditacije ter članstva v mednarodnih certifikacijskih shemah in združenjih. Spletna stran: www.siq.si

Telekom Slovenije, d.d., je vodilni slovenski telekomunikacijski operater in matična družba Skupine Telekom Slovenije. Skupina vključuje največjega slovenskega mobilnega operaterja Mobitel, d.d., družbo IPKO Telecommunications na Kosovu, družbo ONE v Makedoniji ter podjetja na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Albaniji, ob tem pa še finančno naložbo v gibraltarski Gibtelecom. Ob koncu preteklega leta so družbe Skupine Telekom Slovenije upravljale 2.138.560 priključkov mobilne telefonije in 420.069 širokopasovnih priključkov, kar skupino uvršča med vodilne v svoji panogi na področju jugovzhodne Evrope. Splet: www.telekom.si

Fotografije:

Prva fotografija: Ana Pribaković Borštnik, direktorica Ocenjevanja sistemov vodenja, SIQ, je vodila prvo zunanjo verifikacijo trajnostnega poročila v Sloveniji.

Druga fotografija: Ernst Ligteringen, izvršni direktor Global Reporting Initiative (GRI) je čestital Telekomu Slovenije za prvo poročilo v Sloveniji, ki je bilo izdelano po smernicah GRI in verificirano s strani zunanjega presojevalca.

Tretja fotografija: Ivica Kranjčević, predsednik uprave Telekoma Slovenije, d. d.