O-STA

Vabilo na pogovor ob izidu knjige Petra Simoniča

Pogovor ob izidu knjige Petra Simoniča KAJ SI BO NAROD MISLIL? Ritual slovenske državnosti

Nedavno je pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete v Ljubljani izšla knjiga Kaj si bo narod mislil? Ritual slovenske državnosti. Peter Simonič v njej analizira osrednje proslave od dnevu državnosti na Trgu republike in v Cankarjevem domu v Ljubljani od leta 1991 do 2005. Opisuje jih v odnosu do politike in gospodarstva, globalizacije in neoliberalizma, uprizoritvenih umetnosti, dediščine in mitologije, kulturnega menedžmenta, multikulturnosti in množičnih medijev ter drugih dejavnikov, ki so oblikovali kolektivno zavest oziroma so vplivali na konstrukcijo nacionalne prostorsko-časovne resničnosti v obdobju slovenske tranzicije. Gre za prvo etnološko monografijo, ki kot informatorje vključuje vidnejše slovenske politike, navaja pa tudi kritična razmišljanja režiserjev, scenaristov, menedžerjev, novinarjev in drugih. Monografija prinaša številne fotografije, grafe in druge priloge, zato bo uporabna kot register nesnovne dediščine iz obdobja velikega nacionalnega prehoda.

"Praznovanja državnosti niso le prazne formalnosti, temveč gre pri prireditvah tako po njihovi vsebini kot tudi formi za 'vzgojo množic'. Tisto, kar vidijo neposredni ali televizijski gledalci na javnih prireditvah v Dnevu državnosti, je reprezentacija nacionalnega, podana v retoriki vladajoče elite in z uporabo pragmatičnega jezika razpoložljivih možnosti. Z vsakoletnim enournim "odrenjem nacionalnega" ob priliki javnih svečanosti ob Dnevu državnosti namreč njegovi naročniki in ustvarjalci predstavljajo pomembne ideje in vrednote ter jih napolnjujejo s čustvi. Z njihovo pomočjo si prizadevajo oblikovati določeno podobo sveta, ki naj nato služi kot temelj percepcije in dejanj. S tem pa udeležencem teh prireditev, njihovim televizijskim gledalcem in državljanom na sploh ponujajo orodje, s katerim si pomagajo ustvariti tako podobo države, ki jo je mogoče občudovati, se iz nje učiti in se zanjo, navsezadnje, tudi boriti."(iz recenzije dr. Božidarja Jezernika)

Vabljeni na pogovor ob izidu knjige, ki bo v ponedeljek, 21. junija 2010, ob 18. uri v prostorih Društva slovenskih pisateljev (Tomšičeva 12, Ljubljana).

Pogovor "o nas" bo vodil prof. dr. Rajko Muršič, kot diskutanta pa smo povabili gospoda Božidarja Jezernika in Antona Peršaka.

Organizatorji dogodka smo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Društvo slovenskih pisateljev in Slovenski center PEN.

Kristina Zajc, str. sodelavka za spremljanje dejavnosti FF UL

Telefon: 01/241 12 16