O-STA

Petrol pomembno povečal varnost oskrbe z naftnimi derivati na trgih JV Evrope

Petrol danes podpisal pogodbo o dolgoročnem najemu skladiščnih kapacitet v Luki Ploče

Ljubljana, Zagreb, Ploče 21. julij 2010 - Družba Petrol in hrvaško podjetje Luka Ploče Trgovina sta sklenila pogodbo o dolgoročnem najemu novozgrajenih skladišč za naftne derivate v Luki Ploče. Skladišča bodo zgrajena v roku dveh let. Pogodbo so danes v Zagrebu podpisali Aleksander Svetelšek, predsednik uprave Petrola, mag. Mariča Lah, članica uprave za nabavo in logistiko in direktor podjetja Luka Ploče Trgovina Rajko Barbir. Z novimi skladiščnimi kapacitetami se bo izjemno povečala dolgoročna varnost Petrolove oskrbe z naftnimi derivati na trgih JV Evrope.

Petrol je z Luko Ploče Trgovina podpisal pogodbo o najemu skladiščnih kapacitet za naftne derivate, predvsem za dizelsko gorivo, bencin in kurilno olje. Petrol se je odločil za dolgoročni najem skladišč, ki bodo zgrajena po vseh zahtevanih najmodernejših evropskih standardih z vso varnostno in okoljsko zaščito. Nova skladišča bodo omogočala dolgoročno varno in zanesljivo oskrbo trgov v Bosni in Hercegovini, Črni Gori in delu Srbije. Pogodbena določila za najem skladišč tudi v prihodnje zagotavljajo Petrolu suverenost pri določanju politike kakovosti goriv.

Skladišča v Luki Ploče bodo opremljena z najmodernejšo tehniko in tehnologijo, skladno z direktivami EU, ki bo omogočala aditiviranje vseh pogonskih goriv. S sodobnimi večnamenskimi aditivi se še izboljšajo lastnosti pogonskih goriv, zagotavljajo večji izkoristek in zaščito motorja, ob hkratni izboljšani ekonomiki, nižji porabi ter bistveno nižjih emisijah škodljivih spojin v okolje. Tehnologija bo omogočala tudi dodajanje biogoriv. Petrolova goriva izpolnjujejo vse najnovejše zahteve proizvajalcev motornih vozil in aktualne evropske zakonodaje ter presegajo zahteve obstoječih standardov.

Aleksander Svetelšek, predsednik uprave Petrola je ob tem povedal: "Petrol z dolgoročnim najemom skladišč v Luki Ploče izpolnjuje svoj osrednji strateški cilj na področju logistike, saj bodo nova skladišča zaradi dobav po morju zagotovila Petrolu večjo konkurenčno sposobnost in predvsem popolno neodvisnost pri nabavi naftnih derivatov. S tem bomo kupcem v JV Evropi še naprej in dolgoročno zagotavljali najvišjo kakovost naftnih derivatov. "

Letos sprejeta Petrolova strategija predvideva utrjevanje pozicije na področju naftno - trgovske dejavnosti na slovenskem trgu in agresivno širitev poslovanja na trge JV Evrope, v smeri razvoja in izboljšanja njegovega tržnega položaja. Učinkovita nabava in logistika sodita med ključne dejavnike, ki omogočajo izpolnjevanje teh strateških ciljev. Usmerjeni bodo v razvoj klasičnih in alternativnih goriv, kjer bodo ob izpolnjevanju najvišjih kakovostnih standardov dosledno upoštevali vso zakonodajo na področju varovanja okolja. Petrolova maloprodajna mreža obsega 438 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 313, na Hrvaškem 76, v Bosni in Hercegovini 40, v Srbiji 3, na Kosovem 4 in v Črni gori 2.

Dodatne informacije:

Mag. Aleksander Salkič, Odnosi z javnostmi, Petrol, d.d., Ljubljana

+386 1 47 14 581, 041 789 609

petrol.pr@petrol.si