O-STA

Gospodarsko interesno združenje - asociacija loterijskih organizacij (GIZ-ALO) pripravlja skupno igro LOTO

Ljubljana, 12. avgust 2010

KRATEK POGLED V PRETEKLOST

V letih med 1945 in 1991 so loterijske organizacije republik Srbije, Hrvaške, Slovenije, BIH, Makedonije, Črne Gore, Vojvodine ter Kosova, organizirane v PZLO Jugoslavije (Poslovno združenje loterijskih organizacij), že prirejale skupne igre na srečo, med njimi tudi Loto. Sistem Lota se je skozi čas spreminjal: od prvotnih 6/49 ter 6/39 preko 5/36 do 7/39. Sklad dobitkov je bil enoten za vso Jugoslavijo, kar pomeni, da je lahko igralec vnovčil dobitek kjerkoli, ne glede na to, kje je igro vplačal. Žrebanja so potekala v Beogradu enkrat tedensko, in sicer ob nedeljah, prenašala jih je Jugoslovanska Radiotelevizija.

Po desetih letih premora so se v letu 2001 na pobudo Loterije Slovenije in ob pomoči Lutrije Bosne i Hercegovine ponovno pojavile ideje o skupni igri - osnovno vodilo je bila želja zaščititi cca 20 milijonski trg bivše Jugoslavije pred vstopom kakšnega velikega tujega prireditelja oz. združenja na to območje. Pri ideji je ostalo vse do leta 2007, ko je bilo ustanovljeno združenje GIZ - ALO.

USTANOVITEV GOSPODARSKO INTERESNEGA ZDRUŽENJA - ASOCIACIJE LOTERIJSKIH ORGANIZACIJ

Loterija Slovenije, Hrvatska Lutrija, Lutrija Kosova, Lutrija Bosne i Hercegovine, Lutrija Republike Srpske in Lutrija Makedonije so 15. maja 2007 podpisale Pismo o nameri ustanovitve interesnega združenja loterijskih organizacij jugovzhodne Evrope.

V pismu o nameri so bili opredeljeni naslednji cilji združenja: informiranje o izkušnjah, novih tehnologijah, ustanavljanje delovnih skupin, ki poskušajo vzpostaviti igre na srečo, delujoče v več državah - članicah združenja, organiziranje skupnih iger za dve ali več članic, organiziranje storitev na področju izobraževanja, statistike, informatike in upravljanja, prirejanje seminarjev, srečanj, kongresov, promoviranje skupnih interesov, posredovanje skupnih stališč na skupne teme zunanjim organom, priprava in izdelava posameznih standardov v loterijskem poslovanju ipd.

15. junija 2007 je bila nato v Celju podpisana Pogodba o ustanovitvi Gospodarsko interesnega združenja - Asociacija loterijskih organizacij. Ustanoviteljic je bilo prvotno sedem: Loterija Slovenije, Lutrija Bosne i Hercegovine, Hrvatska lutrija, Lutrija Crne Gore, Lotarija na Makedonija, Lotaria E Kosoves, julija letos smo v članstvo sprejeli še Lutrijo Srbije.

14. novembra 2007 so članice na skupščini GIZ - ALO sprejele statut GIZ - ALO. Sedež GIZ je v Ljubljani. Cilj združenja je ustvarjanje potrebnih pogojev za realizacijo skupnih projektov članic GIZ, od katerih je eden tudi skupna igra.

SKUPNA IGRA LOTO

Članice GIZ - ALO v tem trenutku dogovarjamo še zadnje podrobnosti glede skupne igre, ki bodo vključene v Pogodbo o sodelovanju (podpis le-te je predviden v mesecu septembru) ter v Pravila igre:

  • skupna igra pomeni skupen sklad za dobitke in skupen glavni dobitek
  • osnovna valuta je €, vplačila in izplačila bodo potekala v nacionalnih valutah
  • sistem Lota z matriko 5/50 in dodatna številka 1/12
  • cena kombinacije Lota je 1 €
  • garantirani sklad znaša 2 mio €
  • televizijska žrebanja bodo v Ljubljani enkrat tedensko
  • žrebanja bodo prenašale nacionalne televizije

Pravila igre in Pogodba o sodelovanju bosta podlaga za pričetek razgovorov z nadzornimi institucijami, ki bodo nato odločale na podlagi obstoječih zakonodaj vsake posamezne države, članice GIZ - ALO. V primeru, da večjih težav ne bo, bi s prirejanjem skupnega Lota lahko pričeli že v prihodnjem letu.

Sicer naj bi bila skupna igra Loto organizirana po principu igre Euromillions, v katero je vključenih devet držav (poleg ustanoviteljic Francije, Španije ter Velike Britanije še Avstrija, Belgija, Irska, Luksemburg, Portugalska in Švica) in pokriva cca 215 milijonski trg.

S skupno igro Loto bomo zajeli cca 20 milijonski trg: velika verjetnost pa je, da bodo interes po povezovanju v prihodnosti izkazale tudi sosednje države članic GIZ - ALO, predvsem Bolgarija, Romunija ter Albanija (v tem primeru bi se trg povečal na cca 52 milijonov igralcev). Vplačila bodo bistveno večja kot so danes v posameznih državah, višina sklada za dobitke bo atraktivnejša, dobitkov bo več in le-ti bodo privlačnejši.

Loterija Slovenije, d. d.