O-STA

Uspešno poslovanje skupine Petrol v prvem polletju leta 2010

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na 22. redni seji 26. avgusta 2010 obravnaval in potrdil poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2010. Poslovanje skupine Petrol je glede na gospodarsko situacijo ocenjeno kot uspešno.

Skupina Petrol je v prvem polletju leta 2010 prodala 1,1 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 4 % manj kot v prvem polletju leta 2009 in 4 % več kot je bilo planirano. Prihodki od prodaje trgovskega blaga so znašali 205 mio EUR, kar je 11 % več kot v prvem polletju leta 2009 in 6 % več kot je bilo planirano. Konec junija 2010 je skupina Petrol poslovala preko 436 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 312, na Hrvaškem 75, v Bosni in Hercegovini 40, v Srbiji 3, na Kosovem 4 in v Črni gori 2.

Skupina Petrol je v prvem polletju leta 2010 prodala 59.346 tisoč m3 zemeljskega plina, kar je 4 % več kot v enakem obdobju leta 2009 in 7 % več kot je bilo planirano, ter 22,3 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je 1 % manj kot v enakem obdobju leta 2009 in 4 % manj kot je bilo planirano. Prodali so tudi 170 tisoč MWh električne energije, kar je 50 % več kot v prvem polletju leta 2009 in 7 % več kot je bilo planirano. V obravnavanem obdobju je skupina Petrol upravljala s 28 koncesijami za oskrbo s plinom.

Čisti prihodki od prodaje skupine Petrol realizirani v višini 1,3 mrd EUR so 16 % višji kot v prvem polletju leta 2009 in 12% višji od plana. Kosmati poslovni izid je bil realiziran v višini 139,8 mio EUR, kar je 1 % več kot v prvem polletju leta 2009 in 3 % več kot je bilo planirano. Čisti poslovni izid je bil realiziran v višini 22,4 mio EUR, kar je 13,7 mio EUR več kot v enakem obdobju leta 2009, ter 20 % več kot je bilo planirano.


Tomaž Kuntarič, predsednik nadzornega sveta


Aleksander Svetelšek, predsednik uprave

Celotno poročilo najdete na www.petrol.si