O-STA

Petrol ambiciozno vstopa na trg električne energije

Petrol prvi ponuja celostno ponudbo vseh vrst energije na istem mestu

Ljubljana, 9. september 2010 - Petrol z vstopom na področje prodaje električne energije gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem zaokrožuje celostno ponudbo vseh energentov na istem mestu na območju celotne Slovenije. Do konca letošnjega leta želi Petrol pridobiti eno-odstotni tržni delež v segmentu gospodinjskih odjemalcev. Petrolovi kupci lahko odslej stroške za vse energente poravnajo z eno samo položnico.

S sprostitvijo slovenskega trga električne energije tudi Petrol ponuja porabnikom možnost za nakup električne energije. S tem je postal prvi slovenski ponudnik, ki kupcem zagotavlja celotno paleto energentov na istem mestu. Petrolovi kupci lahko sedaj vse energente, torej električno energijo, pogonska goriva in energent ogrevanja (zemeljski plin, utekočinjen naftni plin ali kurilno olje) plačajo skupaj na eni sami položnici. Poleg tega je na njej lahko združenih tudi več različnih odjemnih mest za električno energijo.

Za svoje odjemalce je družba Petrol pripravila enostaven in pregleden cenik za dobavo električne energije, kjer je cena ločena za gospodinjske odjemalce in za male poslovne uporabnike, znotraj tega pa je ločena le na visoko, manjšo in enotno tarifo. Cenik električne energije želi družba Petrol približati kupcu z njegovo enostavnostjo, razumljivostjo in ugodno ceno, saj je njena trenutna cena za tipičnega slovenskega gospodinjskega uporabnika med najugodnejšimi. Petrol bo hkrati svojim kupcem ves čas ponujal konkurenčne pogoje in ugodnosti za nakup vseh vrst energije v paketni povezavi z ostalimi izdelki in storitvami.

Po prvi fazi uvajanja dobave električne energije odjemalcem na območjih Domžale, Mengeš, Komenda, Trzin, Prevalje, Mežica in Ravne na Koroškem, ki je trajala od marca letos, je Petrol uspel pridobiti več kot 1000 gospodinjskih odjemalcev. Glede na to, da gre za izredno tog segment kupcev so v družbi z dosedanjim številom odjemalcev električne energije zadovoljni. Obenem so si zadali ambiciozen cilj, da do konca letošnjega leta pridobijo eno-odstotni tržni delež gospodinjskih odjemalcev električne energije na območju celotne Slovenije.

Zamenjava dobavitelja električne energije je zelo enostavna in brezplačna. Kupec izpolni pogodbo, ki je na voljo na spletni strani www.petrol.si in na Petrolovih bencinskih servisih ter jo skupaj s kopijo računa dosedanjega dobavitelja pošlje na Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, Ljubljana s pripisom "za EE" ali odda na najbližjem Petrolovem bencinskem servisu. Kupcem, ki se bodo odločili za zamenjavo dobavitelja električne energije pred prejetim vračilom zneska za preplačano dobavo električne energije v letu 2008, bo dosedanji dobavitelj preplačila vrnil neposredno.

"Dobava električne energije je del strategije razvoja družbe Petrol. Sedaj lahko kot trgovec z dolgoletnimi izkušnjami in tradicijo kupcem zagotovimo kakovostno ter tudi v prihodnje konkurenčno ponudbo celotne palete energentov," je dejal mag. Rok Vodnik, član uprave družbe Petrol.

Več informacij je kupcem na voljo na brezplačni telefonski številki 080 22 66 in na spletni strani www.petrol.si.