O-STA

Pogosta vprašanja in odgovori o električni energiji iz Petrola

1.) Kakšna bo cena električne energije po 2010?

Prepričani smo, da bomo tudi v prihodnosti zagotavljali konkurenčno ceno električne energije. Če ne bi bilo tako, lahko odjemalci kadar koli zamenjajo dobavitelja in si zagotovijo tisti trenutek najugodnejšo ceno.

2.) Ali se v pogodbi s Petrolom vežem za določeno časovno obdobje?

Ne. Pogodba s Petrolom je sklenjena za nedoločen čas, vendar jo lahko v katerem koli trenutku in skladno s splošnimi pogodbenimi pogoji prekinete ter brez obvez ponovno zamenjate dobavitelja.

3.) Ali Petrol zaračunava poseben dodatek na visoko porabo, kot nekateri ostali dobavitelj?

Petrol ne zaračunava nobenega dodatka na visoko porabo. Pri primerjanju cen z vašim obstoječim dobaviteljem bodite pozorni na posebno visoko postavko (faktor), ki se dodatno upošteva pri znesku energije v evrih. Kljub temu, da je osnovna cena kwh energije zapisana na položnici, nekateri dobavitelji pri izračunu zneska za energijo (porabljena količina pomnožena s ceno na enoto), tega povečajo za faktor ugotovljene ''previsoke dnevne porabe'', kar pomeni, da je vaša končna cena energije lahko višja tudi za 10 ali več odstotkov.

4.) Ali imam z zamenjavo dobavitelja dodatne stroške?

Ne, Petrol izvede vse postopke zamenjave dobavitelja brezplačno. Morate pa sami preveriti, da se niste časovno vezali z vašim obstoječim dobaviteljem (taki primeri so zelo redki oz. samo, če ste v zadnjem času sklepali takšno pogodbo).

5.) Kdo mi bo reševal težave z izpadom električne energije, okvare števca, odčitaval števec... ali se bo z zamenjavo dobavitelja poslabšala kakovost oskrbe?

Kakovost oskrbe se z zamenjavo dobavitelja nikakor ne more poslabšati. Za kakovostno dobavo električne energije in upravljanje z omrežjem še vedno skrbi področni operater omrežja oz. sistemski operater distribucijskega omrežja, ki ima zakonsko obvezo opravljati predpisane sistemske storitve (namestitev priključka, odčitavanje števca, nemotena dobava). Petrol je zgolj pogodbeni dobavitelj električne energije.

6.) Ali bom sedaj dobival dve položnici: eno za distribucijo električne energije in eno za dobavo električne energije?

Ne, tako kot sedaj, bosta omrežnina in dobava električne energije na enem računu, ki vam ga bo pa pošiljal Petrol.

7.) Sedaj že uporabljam Magna kartico in plin mi tudi že dobavlja Petrol d.d. Ali lahko dobim samo eno mesečno položnico in prihranim tudi na stroških plačila položnice?

Da. Če želite prejemati skupen obračun lahko izberete med možnostjo plačila preko ene posebne položnice ali preko skupnega trajnega naloga. Za odprtje trajnega naloga vam ni potrebno obiskati banke, saj za to na podlagi vašega pooblastila poskrbi Petrol.

8.) Ali imajo lahko stanovalci iste zgradbe različne dobavitelja električne energije?

Da, vsako gospodinjstvo, ki ima svoje merilno mesto (npr. posamezno stanovanje v bloku), lahko samostojno izbira dobavitelja.