O-STA

Solvency II: smo pripravljeni ali ne?

KPMG je objavil raziskavo o pripravljenosti zavarovalniške panoge v regiji Srednje in Vzhodne Evrope na zahteve programa Solventnost II

Nekaj več kot dve leti ostaja zavarovalnicam na voljo za prilagoditev na zahteve programa Solventnost II, vendar pa po zadnji raziskavi KPMG, ki nosi naslov Solvency II Readiness in CEE (Pripravljenost na zahteve programa Solventnost II v regiji Srednje in Vzhodne Evrope), številne zavarovalnice v regiji še niso pričele s prilagajanjem zahtevam Solventnosti II.

Katarina Sitar Šuštar iz KPMG Slovenija, pojasnjuje, zakaj se nekaterim zavarovalnicam v tej regiji sploh ne mudi s pripravo na zahteve Solventnosti II: "Za zavarovalnice v CEE regiji, ki še niso pričele s pripravami na uvedbo zahtev Solventnosti II, v večini primerov velja, da so te zavarovalnice članice velike mednarodne zavarovalniške skupine, ki že razvija svoj lasten model prilagoditve zahtevam Solventnosti II, ki bo uveden na nivoju celotne skupine. Večina zavarovalnic v CEE regiji je majhnih - prej ali pozneje bodo sprejele to, kar jim nalagajo njihove matične družbe, tako da ravnajo po načelu 'počakajmo, pa bomo videli'. Uvedba sprememb se v večini primerov vodi iz države, kjer je sedež skupine."

Imrich Lozsi iz KPMG-jevega oddelka za aktuarske storitve v Srednji in Vzhodni Evropi (v nadaljevanju CEE) dodaja: "po drugi strani samostojne zavarovalnice, ki niso del mednarodnih skupin, ne čakajo križem rok, čeprav imajo le malo ali pa celo nič podpore s strani lastnikov in jih lokalni organi še prav nič ne priganjajo k aktivnostim. Precej verjetno je, da bodo prav te lažje prebrodile morebitne težave pri uvedbi zahtev Solventnosti II."

"Želel bi izpostaviti," dodaja sogovornik, "da v CEE obstaja nekaj velikih zavarovalniških skupin na Češkem, na Poljskem in v Sloveniji, ki vidno napredujejo pri prilagajanju zahtevam Solventnosti II."

Rezultati raziskave kažejo, da sodelovanje zavarovalnic pri študijah, ki jih je izvedel Odbor evropskih nadzornikov za zavarovanja in poklicne pokojnine (v nadaljevanju: CEIOPS) dodaja zagon pripravam na Solventnost II, ne glede na velikost ali organizacijsko strukturo zavarovalnice. "Družbe, ki so sodelovale pri študiji QIS4 (Quantitative Impact Study 4), imajo projekt Solventnost II že v zrelejših fazah v primerjavi s tem projektom pri družbah, ki v študiji QIS4 niso sodelovale," pravi gospod Lozsi.

"Razberemo lahko tudi, da so zavarovalnice, ki so sodelovale pri študiji QIS4, bolj osredotočene na določene vidike uvedbe zahtev programa Solventnost II od zavarovalnic, ki se študije niso udeležile. Če gledamo s tega vidika," dodaja gospod Lozsi, "kaže da je udeležba v naslednji študiji, QIS5, za zavarovalnice ključnega pomena. Sodelovanje v tej študiji ne bo lahka naloga, če upoštevamo, da morajo zavarovalnice, ki bi želele sodelovati v študiji, poskrbeti za to, da bodo imele izpolnjene vse zahteve iz 460 strani dolgega dokumenta, ki opredeljuje samo tehnične specifikacije za študijo QIS5. Res pa je tudi, da zavarovalnice sodelovanje v tej študiji lahko štejejo za neke vrste generalko za takrat, ko bo šlo zares."

Bistvo Solventnosti II je po besedah Sitar Šuštarjeve predvsem v poenotenju pristopa ter občutljivosti na različna tveganja in upravljanju teh tveganj. "V tej luči je spodbudno, da udeleženci v naši raziskavi vidijo v poslovodstvu družb in določenih lokalnih regulatorjih gonilno silo v procesu prilagajanja zahtevam Solventnosti II."

"Gre za nov režim določanja kapitalskih zahtev," pojasnjuje Imrich Lozsi in dodaja: "Zahteve za zavarovalnice v okviru EU se bodo poenotile ob upoštevanju ocene tveganja. To pa pravzaprav pomeni, da bo ovrednotenje sredstev in obveznosti, izkazanih v izkazu finančnega položaja zavarovalniške družbe, skladno z dogajanjem na trgu."

V preteklosti, pravi sogovornik, so nadzorni organi dovoljevali zavarovalnicam, da so te uporabljale zelo ohlapna merila oz. formulo, na podlagi katere so bili izračuni preprosti, vendar pa niso ustrezno odsevali finančnega položaja zavarovalnice. Z uvedbo zahtev programa Solventnost II pa bo morala zavarovalniška stroka vpeljati kompleksnejši sistem, ki bo občutljivejši na tveganja.

"Skladno z zahtevami Solventnosti II" nadaljuje Katarina Sitar Šuštar, " vrednotenje obveznosti ne bo temeljilo na zahtevah nadzornikov. Tako sredstva kot obveznosti se bodo vrednotila na osnovi tržne vrednosti. Izkazi finančnega položaja zavarovalnic bodo odražali tržno stanje."

"Z uporabo tega pristopa bodo morale biti kapitalske zahteve konsistentne. Odražati bodo morale dejanska tveganja in seveda zagotoviti ustrezno varovanje pred temi tveganji."

Proces usklajevanja z zahtevami Solventnosti II bo prav gotovo terjal določen čas in finančna sredstva, na koncu pa bo vpeljava Solventnosti II prinesla tudi večjo učinkovitost.

Po navedbah Imricha Lozsija KPMG-jev oddelek za aktuarske storitve zavarovalnicam v CEE regiji ponuja pomoč pri interpretaciji zapletenih pravil, pa tudi pri izbiri tistih elementov, ki so pomembni za posamezno zavarovalnico, saj vsakega od njih ni mogoče implementirati v vseh družbah. "Še zlasti lahko zavarovalnicam nudimo podporo pri izvedbi QIS5."

"Pomoč pri izračunih in podpora pri odkrivanju strateških prednosti lahko privedeta do resničnih poslovnih koristi; po drugi strani pa lahko preoblikovanje notranjih procesov privede do bolj transparentne notranje strukture in s tem tudi do nižjih kapitalskih zahtev. Ukrepi imajo lahko tudi neposreden učinek na finance zavarovalnice, saj lahko nadzornik zavarovalnici, če ugotovi, da le-ta ne posluje v skladu z zahtevami, odredi dodatno plačilo."

KPMG vam lahko ponudi pomoč pri učinkovitem upravljanju s temi tveganji, pa tudi podporo tistim zavarovalnicam, ki so trdno odločene, da bodo svoje poslovanje do roka, torej leta 2012, uskladile z zahtevami Solventnosti II.

"Pri precej zavarovalnicah smo naleteli na enak odgovor, in sicer, da sicer niso dosegle veliko na področju usklajevanja z zahtevami Solventnosti II, so pa trdno odločene, da bodo na tem področju nekaj storile.' Zaznali smo torej pripravljenost na dejanja," pravi Katarina Sitar Šuštar. "Večji izziv pri programu Solventnost II predstavljajo časovne omejitve in velik obseg seznama nalog, še zlasti v primerih, ko je poročanje poslovodstva v končnih fazah."

Če želite prejeti brezplačen izvod poročila o raziskavi KPMG z naslovom Solvency II Readiness in CEE Survey, se prosimo obrnite na: Katarino Sitar Šuštar (katarina.sitar@kpmg.si), najdete pa ga tudi na www.kpmg.si.