O-STA

Ustanovitev Sekcije za urejanje prostora Zveze geodetov Slovenije

Dne 10. januarja 2002 je bila pri Zvezi geodetov Slovenije ustanovljena Sekcija za urejanje prostora.

Zveza geodetov Slovenije ima, kot del civilne družbe, priložnost sinergičnega združevanja vseh potencialov tako javne / državne uprave kot tudi privatnega sektorja. Pri svojem delovanju posveča pozornost vsem vidikom in subjektom razvoja, torej izobraževalnemu in razvojnemu področju, poslovnemu interesu, normativnemu urejanju geodetske dejavnosti in civilni iniciativi.

Člani Zveze geodetov Slovenije svoje delovanje uresničujejo tudi skozi delo sekcij Zveze geodetov Slovenije. Geodeti, ki delajo na področju prostorskega planiranja v Sloveniji, čutijo potrebo po strokovnem in organizacijskem povezovanju posameznikov in tudi institucij na najvišjem nivoju. Področje prostorskega planiranja se poučuje tudi na Oddelku za geodezijo pretežno v okviru Katedre za prostorsko planiranje in zato si geodeti upravičeno lastimo delovanje na tem področju, čeprav nam nekatere prodornejše stroke ne priznavajo enakopravnega položaja.

Namen ustanovitve Sekcije za urejanje prostora Zveze geodetov Slovenije je združevanje strokovnjakov, ki delujejo na področja prostorskega planiranja (načrtovanja), urbanističnega načrtovanja, prostorske informatike za potrebe urejanja prostora, skratka vseh, ki s svojim delovanjem posegajo na področje urejanja prostora in katerih temeljni namen je uveljavitev geodetov na področju prostorskega planiranja in sodelovanje z drugimi sorodnimi strokami, društvi in institucijami.