O-STA

Petrol zagnal novo enoto za soproizvodnjo toplote in elektrike v Hrastniku

Petrol bo z zagonom nove pridobitve Hrastniku lahko dobavljal več čistejše toplote in elektrike

Hrastnik, 6. oktober 2010 - Družba Petrol je danes zagnala novo enoto za soproizvodnjo toplotne in električne energije (SPTE) v Hrastniku. S tem Petrol izpolnjuje obljubo o vlaganju v regionalni razvoj, dano ob prevzemu hrastniške toplarne.

Posodobitev proizvodnih kapacitet in s tem tudi modernizacija sistema za nadzor in vodenje procesa proizvodnje toplotne energije v toplarni bo dodatno omogočala konkurenčno oblikovanje cene toplotne energije in nemoteno oskrbo porabnikov. Enota za soproizvodnjo, katere investicija je znašala okrog 1,5 milijona evrov, daje možnost za sočasno proizvodnjo toplote za ogrevanje 800 gospodinjstev v kurilni sezoni in elektrike za 1300 gospodinjstev. Nova enota s toplotno močjo 1586 kW in električno močjo 1560 kW bo za energent uporabljala zemeljski plin. Toplotni izkoristek pri proizvodnji toplote bo 44 odstotkov, pri proizvodnji elektrike pa 43,3 odstotka.

Petrol z novo enoto SPTE izpolnjuje zavezo, dano ob nakupu Toplarne Hrastnik, da bo v prihodnje namenil pomembna sredstva za njeno posodobitev, ki ji bo omogočila razvoj v regijskega koordinatorja celovitih energetskih in okoljskih storitev. S tem bo širša zasavska regija lahko uresničevala projekte na področju energetske oskrbe, učinkovite rabe energije in varovanja okolja.

Petrolova investicija v Toplarno Hrastnik je dolgoročnega pomena. Ob podpisu pogodbe lansko leto se je Petrol Energetika zavezala, da bo za posodobitev in razvoj daljinskega sistema oskrbe s toploto zagotovila potrebna investicijska sredstva in s tem posodobila celoten sistem daljinskega sistema ogrevanja v mestu. Sočasno z obnovo omrežja, kar je cilj naslednjega obdobja, bo izvedena optimizacija obratovanja, s čimer naj bi znižali toplotne izgube na sistemu.

Dolgoročno bo potrebno v največji možni meri izkoristiti vire toplote, ki danes pri proizvodnji elektrike ostajajo neizkoriščeni. Nova SPTE enota te v preteklosti spregledane energije izkorišča, hkrati pa je po izpustih v okolje in hrupu prijazna okolju. Prav tako želi Petrol sodelovati pri drugih okoljskih projektih v zasavskih občinah.

Mag. Janez Grošelj, direktor Področja plin in toplota, Petrol d.d., Ljubljana je ob tem dejal: "Družba Petrol želi s to investicijo kot strateški vlagatelj v energetsko oskrbo v občini Hrastnik zagotoviti dolgoročno nemoteno in konkurenčno toplotno oskrbo. Ob tem vidimol tudi možnost pri vključevanju v širši energetski koncept v Zasavju. Petrol namreč intenzivno uresničuje strategijo energetske družbe, kar dokazujejo rezultati - rast prihodkov in vlaganje v energetsko dejavnost, predvsem v lokalnih skupnostih."

Župan Občine Hrastnik Miran Jerič je ob odpiranju povedal: "Zadovoljni smo z uresničitvijo napovedi, ki jo je dala družba Petrol. Hrastnik in celotno Zasavje pa tako ob postopnem umiku rudarske dejavnosti gradita nov energetski koncept, ki je pomemben za vso Slovenijo."

Fotografija levo zgoraj : mag. Rok Vodnik, član uprave družbe Petrol d.d., Miran Jerič, Župan občine Hrastnik, mag. Matej Haberl, direktor PE Hrastnik, Petrol Energetika Ravne, mag. Janez Grošelj, direktor Področja energetika, Petrol d.d.