O-STA

Največji razvijalec in proizvajalec gonil v Republiki Sloveniji se predstavlja

STROJNA je družba s tradicijo, saj njeni začetki segajo že v leto 1906, ko je industrialec Eylert v Melju ustanovil remontno delavnico za popravilo tekstilnih strojev. Že takrat se je družba ukvarjala z izdelavo zobnikov in polžastih dvojic. Med drugo svetovno vojno se je družba preselila iz Melja v Linhartovo ul. 11,kjer je še danes. Do leta 1959 je delala družba pod imenom Remont, od takrat dalje pa dela pod imenom STROJNA. S spremembo imena se je za družbo pričelo tudi novo obdobje. Začel se je razvijati lasten proizvodni program in leta 1962 je pričela s serijsko izdelavo zobniških, pozneje pa tudi polžastih gonil. Z leti smo razvili kompleten program pogonske tehnike, ki zajema: nasadna zobniška gonila, kotna zobniška gonila, zobniška gonila, polžasta gonila, zobniško polžasta gonila, planetna gonila, variacijska gonila, dvižno vretenska gonila, TA-STA gonila, modificirana gonila, elastične sklopke in elemente pogonske tehnike.

Naše proizvodne kapacitete sestavljajo moderni visoko produktivni stroji, ki omogočajo doseganje visoke kvalitete proizvodnje in izdelavo velikih serij. S stalnim obnavljanjem strojnega parka in uvajanjem najsodobnejše tehnologije pri izdelavi in kontroli zobnikov, polžastih dvojic in ohišij, sledimo zahtevam svetovnega trga in gremo v korak s konkurenčnimi družbami. V našem razvojnem oddelku nastajajo, v sodelovanju z inštituti, tujimi partnerji in fakultetami, vedno novi izdelki pogonske tehnike.

Našim kupcem želimo nuditi najsodobnejša in konstrukcijsko najpopolnejša gonila, s tem pa si zagotoviti mesto med najpomembnejšimi svetovnimi proizvajalci pogonske tehnike,regulacij in izvedbo posameznih logističnih linij v proizvodnih celicah.

Naš cilj je prepričati stranke s celotno storitvijo po njihovih željah ter zahtevah, upoštevajoč kvaliteto ter pravočasno izdelavo in dostavo.

Moderno zasnovan proizvodni park, kontrola kvalitete skozi celotni proizvodni proces, optimalna tehnologija nam omogoča hitro, natančno, cenovno ugodno produkcijo.

Po najmodernejši tehnologiji obdelujemo le najboljše materiale. STROJNA je prepoznana po visokokvalificiranih sodelavcih, kontroli, testiranjih.

Karkoli proizvajamo za Vas, naj bo redna masovna proizvodnja ali deli po Vašem naročilu, se zmeraj trudimo delo optimizirati in biti orientirani h kupcu in njegovim željam.

¸

Kontakt:

STROJNA, tovarna strojev, kmetijstvo, poslovanje z nepremičninami, najemi in svetovanje, d.o.o., MARIBOR,

Linhartova ulica 11, 2000 Maribor

02 300 41 21