O-STA

Jutri spremenjene cene naftnih derivatov

Datum: 15. november 2010

Cene naftnih derivatov se bodo jutri, 16. novembra 2010, spremenile skladno z vladno Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov.
Spremembe so naslednje:
• Motorni bencin NMB 95: cena se bo zvišala za 0,015 evra in bo 1,229 EUR/liter.
• Motorni bencin NMB 98: cena se bo zvišala za 0,015 evra na liter in bo 1,255 EUR/liter
• Dieselsko gorivo: cena se bo zvišala za 0,020 evra na liter in bo 1,192 EUR/liter.
• Kurilno olje KOEL: cena se bo zvišala za 0,018 evra in bo 0,760 EUR/liter.

Petrol d.d., Ljubljana
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432
To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom objavljenim na: http://www.petrol.si/disclaimer .
This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on: http://www.petrol.si/disclaimer .