O-STA

Uspešno poslovanje skupine Petrol v prvih devetih mesecih leta 2010

Ljubljana, 24. november - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na 24. redni seji obravnaval in potrdil poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2010. Poslovanje skupine Petrol je ocenjeno kot uspešno.

Čisti prihodki od prodaje skupine Petrol, realizirani v višini 2 milijardi evrov, so 18 % višji kot v prvih devetih mesecih leta 2009 in 12 % višji od načrta. Kosmati poslovni izid je bil realiziran v višini 215,4 milijona evrov, kar je 2 % več kot v prvih devetih mesecih leta 2009 in 3 % več kot je bilo načrtovano. Čisti poslovni izid je bil realiziran v višini 34,7 milijona evrov, kar je 15,6 milijona evrov več, kot v enakem obdobju leta 2009, ter 8 % več kot je bilo načrtovano.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2010 prodala 1,7 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 3 % več kot v prvih devetih mesecih leta 2009 in 6 % več kot je bilo načrtovanao. Prihodki od prodaje trgovskega blaga so znašali 313 milijonov evrov, kar je 10 % več kot v prvih devetih mesecih leta 2009 in 4 % več kot je bilo načrtovano. Konec septembra 2010 je skupina Petrol poslovala preko 439 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 313, na Hrvaškem 78, v Bosni in Hercegovini 38, v Srbiji 4, na Kosovu 3 in v Črni gori 3.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2010 prodala 68.121 tisoč m3 zemeljskega plina, kar je 5 % več kot v enakem obdobju leta 2009 in 4 % več kot je bilo načrtovano, ter 34,2 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je 2 % več kot v enakem obdobju leta 2009 in 4 % manj kot je bilo načrtovano. Prodali so tudi 244 tisoč MWh električne energije, kar je 56 % več kot v prvih devetih mesecih leta 2009 in 9 % več kot je bilo načrtovano. V obravnavanem obdobju je skupina Petrol upravljala z 28 koncesijami za oskrbo s plinom.

Z mesta delavskega direktorja - člana uprave Petrola d.d., Ljubljana je 20. septembra 2010 zaradi upokojitve odstopil Bojan Herman. Na predlog Sveta delavcev je nadzorni svet za novega delavskega direktorja - člana uprave Petrola d.d., Ljubljana imenoval Sama Gerdina.

Uprava in nadzorni svet sta skladno z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb oblikovala in sprejela še Politiko upravljanja družbe, s katero bodo seznanjeni vsi deležniki z razkritjem na spletnih straneh družbe.


Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega sveta

Aleksander Svetelšek
predsednik uprave

* * * * *

Dodatne informacije:
Mag. Aleksander Salkič, Odnosi z javnostmi, Petrol, d.d., Ljubljana
+386 1 47 14 581, 041 789 609
petrol.pr@petrol.si