O-STA

Poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije v devetmesečju 2010: Poslovni prihodki na lanski ravni, dobiček višji kot v polletju

Ljubljana, 25. novembra - Skupina Telekom Slovenije je v devetih mesecih letos ustvarila za 633,3 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za odstotek manj kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je sicer večji, kot v polletju letos, saj je znašal 6,3 milijona evrov, a je v enakem obdobju lani znašal 37,8 milijona evrov. Vzroke je iskati v zaostrenih gospodarskih in tržnih razmerah ter višjih stroških programskih pravic za multimedijske in druge sodobne storitve, vendar tudi v slabitvah terjatev družb v skupini, ki so posledica neplačil operaterjev. Poleg tega konsolidacija poslovanja v makedonskih družbah še ni končana. Podatke o poslovanju je včeraj obravnaval tudi nadzorni svet.

V največjih družbah skupine Telekomu Slovenije in Mobitelu so se poslovni prihodki v tem obdobju zmanjšali za štiri odstotke, v drugih slovenskih družbah so ostali na enaki ravni, medtem ko na Kosovu in v Makedoniji skupina beleži rast prihodkov. Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo EBITDA je ob koncu septembra znašal 197,4 milijona evrov, kar je za štiri odstotke manj kot v enakem obdobju lani. EBIT se je znižal za 43 odstotkov in je znašal 36,5 milijona evrov.

Kljub slabšim poslovnim rezultatom kot v enakem obdobju lani, Skupina Telekom Slovenije še vedno ostaja eden največjih slovenskih investitorjev. Za naložbe v gradnjo, posodobitev in razvoj omrežij in storitev je v prvih devetih mesecih namenila dobrih 70 milijonov evrov. Od tega Telekom Slovenije 27,9 milijona evrov, družbe v Makedoniji 14,5 milijona evrov in Mobitel 9,96 milijona evrov.

Število širokopasovnih priključkov v Skupini Telekom Slovenije na trgu končnih uporabnikov je bilo za 9.381 večje kot konec leta 2009. Skupina je imela skupaj prodanih 330.623 širokopasovnih priključkov. Število fiksnih govornih in mobilnih priključkov je po pričakovanju nekoliko upadlo. Konec septembra jih je bilo skupaj 2.666.374. Trend rasti fiksnih in mobilnih priključkov je še vedno opaziti v družbi One v Makedoniji.

Predsednik nadzornega sveta mag. Tomaž Berginc je rezultate komentiral: "Pomembno je, da je skupina, kljub še vedno zaostrenim pogojem delovanja na vseh trgih, v precejšnji meri zaustavila padajoče trende. Korenite organizacijske spremembe, ki so napovedane in so nujne, pa bi morale poslovanju v prihodnje dati nov zagon in poskrbeti za znaten odboj v pozitivno smer. Glede tega smo v nadzornem svetu enotni."

Ivica Kranjčević, predsednik uprave Telekoma Slovenije je devetmesečne rezultate pospremil: " V preteklem obdobju smo veliko naredili na nadzoru stroškov, čaka pa nas še zahtevno delo na dvigu prihodkov. Nekaj prostora je gotovo še na domačem trgu, kjer svoje naloge in poslanstva še nismo zaključili, vzporedno je potrebno paziti na rast naših ključnih investicij na Kosovu in v Makedoniji, zlasti pa bomo v prihodnje ostredotočeni na razvoj novih konvergenčnih in multimedijskih storitev ter storitev v oblaku."

Več informacij: Darinka Pavlič Kamien, vodja službe za odnose z javnostmi, Telekom Slovenije, pr@telekom.si