O-STA

Mednarodna šola "Monitoring, pretvorbe in toksičnost polutantov v kopenskem okolju"

Univerza v Novi Gorici organizira Mednarodno šolo "Monitoring, pretvorbe in toksičnost polutantov v kopenskem okolju" (ang. Monitoring, fate and toxicity of toxic compounds in the terrestrial environment), ki bo potekala od 29. novembra 2010 do 11. decembra 2010 in jo delno financira Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) za študente iz CEEPUS držav.

Šola, ki jo bosta vodili prof. dr. Polonca Trebše in doc. dr. Elsa Fabbretti, je namenjena podiplomskim študentom naravoslovnih ved, udeležuje pa se je 22 tujih študentov iz 9 evropskih držav, Rusije, Južne Koreje in Argentine ter 13 študentov iz Slovenije (Univerze v Novi Gorici, Univerze v Ljubljani ter Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana iz Ljubljane). Pri izvedbi šole bo sodelovalo 12 tujih ter 6 slovenskih mednarodno uveljavljenih profesorjev in uglednih raziskovalcev s področja kemije okolja, toksikologije, analizne kemije, itd.

Študijske vsebine, ki jih ponuja Mednarodna šola so pomembne za celovito razumevanje vplivov onesnaževanja tal in kopenskega okolja nasploh in vključujejo poglavja kot so npr. onesnaženje tal, procesi v tleh, remediacijske tehnike, kemijske metode za ugotavljanje prisotnosti onesnažil v tleh, ugotavljanje učinkov onesnažil na organizme v kopenskem okolju, biomonitoring ter oceno tveganja.

Vsebina programa Mednarodne šole je akreditirana preko podiplomskega študijskega programa Znanosti o okolju 3. stopnje na Univerzi v Novi Gorici, zato bodo udeleženci, ki bodo uspešno opravili predvidene obveznosti, pridobljene kreditne točke lahko uveljavljali na domačih univerzah v okviru evropskega sistema ECTS.

Otvoritev zimske šole bo 29. novembra 2010 ob 18. uri v prostorih Univerze v Novi Gorici (predavalnica 201), v Križni ulici 3, Gorica, Italija.

Več informacij je na voljo: http://www.ung.si/~emec11/preconference.html

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 05 3315 397 ali pošljete sporočilo na naslov andreja.leban@ung.si.

Andreja Leban