O-STA

Sadovi študijske in raziskovalne odličnosti

V sredo 1. decembra 2010 in v četrtek, 2. decembra 2010 bomo na Univerzi v Novi Gorici slavnostno podelili 67 diplomskih listin. Med prejemniki bo tudi pet novih doktorjev znanosti in šest magistrov znanosti.

Ob 15. obletnici svojega delovanja z zadovoljstvom ugotavljamo, da naše zavzeto dosedanje delo kaže vedno bogatejše sadove. To velja tudi za izobraževalne aktivnosti. Te na Univerzi v Novi Gorici potekajo v majhnih skupinah, izobraževalne in raziskovalne vezi med profesorji in študenti pa so izjemno močne, kar ob izbrani kadrovski zasedbi zagotavlja odlično osnovo za kakovosten dodiplomski in podiplomski študij. Interdisciplinarnost in mednarodna vpetost tako zaposlenih kot študentov daje študiju in raziskovalnemu delu dodatno zanimivost.

Na decembrskih prireditvah, ki bodo zaradi velikega števila diplomantov prvič v dveh zaporednih večerih, bo prejelo listine o zaključku študija pet novih doktorjev znanosti, šest magistrov znanosti in 56 dodiplomskih diplomantov. Na Poslovno-tehniški fakulteti bo diplomsko listino prejelo 30 diplomantov, na Fakulteti za znanosti o okolju 7 diplomantov, na Fakulteti za humanistiko 14 diplomantov, na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo 1 diplomant ter prvič tudi 4 diplomanti na Visoki šoli za umetnost. Prejemniki diplomskih listin imajo tudi zelo dobre obete za zaposlitev, saj so se dosedanji diplomanti v več kot 95 odstotkih zaposlili že v prvem letu po zaključku študija.

Močno raziskovalno zaledje in visoka razvitost raziskovalnega dela sta do sedaj na Univerzi v Novi Gorici pripomogla k uspešnemu zaključku številnih doktoratov. Med njimi sta letos prvič dva s področja molekularne genetike in biotehnologije. Z izvajanjem podiplomskega študijskega programa Molekularna genetika in biotehnologija smo na Univerzi v Novi Gorici začeli v študijskem letu 2006/2007. Program je rezultat čezmejnega sodelovanja med Univerzo v Novi Gorici in Mednarodnim centrom za genetski inženiring in biotehnologijo v Trstu. Molekularni biologi delujejo v zdravstvu, prehrambeni industriji in pri varstvu okolja, kot biotehnologi pa svoje znanje o novih in naprednih tehnologijah uporabljajo tudi pri industrijski produkciji človeku koristnih proizvodov. Program podiplomskega študija molekularne genetike in biotehnologije ponuja intenzivno raziskovalno udejstvovanje študentov, seminarski način dela, kroženje med laboratoriji in spodbujanje kritičnega pristopa v razpravah. Prva doktorja znanosti na tem področju sta, tako kot že 21 študentov doktorskega študija molekularne genetike in biotehnologije, svoje raziskovalno delo opravljala v laboratorijih ICGEB-a v Trstu in v raziskovalnih laboratorijih Univerze v Novi Gorici.

Tokrat bomo podelili tudi prve diplomske listine najmlajše izobraževalne enote Univerze v Novi Gorici, Visoke šole za umetnost. Program Digitalne umetnosti in prakse v štirih nosilnih modulih, Animacija, Videofilm, Fotografija in Novi mediji, ponuja raziskovanje v smeri filmskega okolja, okolja kreativnih industrij in okolja sodobnih umetnosti. Prvi štirje diplomanti so diplomirali s področja videofilma in s področja sodobne umetnosti. Navkljub slabim zaposlitvenim možnostim na področju kulture, se lahko pohvalimo, da imajo naši diplomanti dobre možnosti za delo na svojem področju in pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi. To dokazujejo tudi vsi štirje diplomanti, saj vsak od njih že uspešno deluje na svojem področju.

Slovesni podelitvi diplom, magistrskih diplom in promociji doktorjev znanosti, bosta v sredo, 1. decembra 2010 ob 19. uri in v četrtek, 2. decembra 2010 ob 18. uri, na dvorcu Zemono pri Vipavi.

Vljudno vabljeni!

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 05 3315 397 ali pošljete sporočilo na naslov andreja.leban@ung.si.