O-STA

Z daljinskim nadzorom za varen dom

Ljubljana, 3. decembra - Telekom Slovenije s ponedeljkom, 6. decembra, uvaja novo storitev, namenjeno daljinskemu nadzoru in varovanju stanovanj in stanovanjskih hiš, pa tudi manjših poslovnih objektov. S svojim sistemov za prenos alarmnih sporočil Infranet je že dalj časa prisoten na poslovnem trgu. Infranet pomeni visoko kakovosten, žilav in zanesljiv prenos alarmov do intervencijskih služb, zaradi česar je tudi cena storitve sorazmerno visoka. Z novo storitvijo, poimenovano Varen dom, ki je cenovno dostopnejša za najširši krog uporabnikov, pa sedaj kot prvi v Sloveniji vstopa tudi na trg rezidenčnih uporabnikov. Storitev je možna preko širokopasovnega dostopa xDSL ali na optičnem omrežju, ima pa tudi možnost redundančne povezave preko mobilne internetne povezave.

Varen dom je storitev zaznavanja in prenosa alarmnih sporočil ter obveščanja rezidenčnih naročnikov o neželenih dogodkih na njihovem domu. Naročnik ima doma nameščeno posebno terminalno opremo, ki javlja prisotnost tuje osebe in drugih izrednih dogodkov. Informacijo o dogodku lahko uporabnik prejme preko SMSa, e-pošte ali samodejnega telefonskega klica. Poleg tega imajo uporabniki možnost upravljanja s svojim priključkom in opremo preko spletnega portala, kjer lahko sistem vključi ali izključi, pregleda stanje senzorjev in spreminja kontaktne podatke za obveščanje.

Storitev Varen dom ponuja tudi možnost video nadzora doma, in sicer z nameščeno IP kamere preko spletnega portala v realnem času ali s snemanjem krajšega video posnetka ob sprožitvi alarma. Osnovna korist za kupca je varnost in nadzor nad lastnim domom, saj ob vsakem dogodku na domu dobil pravočasno informacijo, na podlagi katere lahko ustrezno ukrepa. Ključne prednosti za uporabnika so enostavnost opreme (naročnik si sam nastavi in izbere najprimernejši način obveščanja), cenovna ugodnost (ni potrebno sklepati pogodbe za intervencijo z varnostno agencijo) in možnost dodatnih storitev.

Storitev Varen dom se s prilagoditvami in nadgradnjo približuje tudi koncenptu inteligentnega, pametnega doma. Komunikacijske in druge tehnologije, temelječe na internetnem protokolu, že danes omogočajo povezljivost in upravljanje z različnimi inteligentnimi sistemi v stanovanju ali stanovanjski hiši na daljavo ali znotraj objektov. Uporabne so za varovanje, opozarjanje na nepredvidene dogodke, nadzor in upravljanje vhodnih vrat in oken, hišnega zvonca, razsvetljave, senčil, ventilacije, ogrevanja itd. ter seveda gospodinjskih aparatov. Uporaba storitve lahko bistveno izboljša kakovost življenja in človekovega delovanja, poveča udobje in zmanjša skrbi, vpliva na transportne stroške, pomembna pa je tudi z vidika varstva okolja in ekonomične rabe vseh vrst energije. Storitev Varen dom je primerna tudi za manjša podjetja oziroma varovanje manjših poslovnih objektov in prostorov. Poleg tega pa jo je mogoče prilagoditi za uporabo pri varovanju in pomoči starejšim osebam, ki živijo same.

Mesečna naročnina za osnovni paket Varnega doma je 8 evrov (skupaj z DDV), za Video paket je treba doplačati še 6 evrov. Telekom Slovenije ponuja tudi potrebno opremo, ki je last naročnika, z možnostjo nakupa na 24 obrokov. Cena oprema za Osnovni paket je 190 evrov, osnovne notranje kamere 100 evrov in vrtljive kamere 160 evrov.

Podrobnejše informacije: Boris Ziherl, služba za odnose z javnostmi, tel. 01 234 1422, GSM 041 680 699, e-pošta boris.ziherl@telekom.si