O-STA

Upniki in lastniki Termoplastov – Plama bodo poplačani v petih letih

Upniki in lastniki Termoplastov-Plama so na naroku za potrditev načrta prisilne poravnave v podjetju, pred senatom Okrožnega sodišča v Kopru, z visokim odstotkom glasov potrdili predloženi program sanacije. Načrt, ki predvideva, da bodo zapadle obveznosti upnikom, med katerimi je največji ljubljanski Petrol, poplačane v naslednjih petih letih, je izglasovalo kar 96 odstotkov upravičencev. Po dokaj različnih pogledih na predlog za uvedbo prisilne poravnave, ki so se porajali v celem letu 2001, je to izjemno visok odstotek, ki kaže, da je bil načrt pripravljen temeljito in kvalitetno. S tem se je za Termoplaste-Plama končalo eno od najbolj pestrih, negotovih in mučnih obdobij v zgodovini poslovanja tega podjetja, saj je edina alternativa drugačni odločitvi od prisilne poravnave bil samo še stečaj. S tem pa ne bi bila odločilno prizadeta samo industrija predelave poliuretanskih izdelkov v Sloveniji, ampak bi padel tudi eden od gospodarskih stebrov v zaledju Obale. Termoplasti-Plama v Podgradu še vedno zaposlujejo 117 ljudi in so tudi v letu 2001 poslovali razmeroma uspešno. Ustvarili so za dobre 1,3 milijarde tolarjev prometa, od tega skoraj 40 odstotkov s prodajo na tuje trge, kar je v okoliščinah, ko se je družba pripravljala na proces prisilne poravnave in ob nekaterih drugih za to vejo gospodarstva oteževalnih okoliščinah, soliden dosežek. Prav ustrezno gospodarjenje pa je bilo eden od temeljev za izjemno visoko potrditev pripravljenega sanacijskega načrta v postopku prisilne poravnave. Sklep Okrožnega sodišča v Kopru o začetku prisilne poravnave v Termoplastih-Plama je namreč danes že postal pravnomočen.

Miroslav Drašček, ki je prevzel direktorovanje Termoplastov-Plama šele maja lani in ki je po temeljiti analizi položaja podjetju ugotovil, da je sanacija mogoča samo s prisilno poravnavo, ni skrival zadovoljstva ob tako visokem odstotku potrditve načrta prisilne poravnave s strani upnikov in lastnikov pred Okrožnim sodiščem v Kopru. »V podjetju se dobesedno začenja novo obdobje, v katerem bomo morali poleg realizacije sicer zahtevnega načrta prisilne poravnave, veliko pozornosti nameniti praktično vsem poslovnim funkcijam. Med pripravami na prisilno poravnavo smo sicer kljub velikokrat različnim predstavam in pogledom tako na nadaljnjo usodo kot na sanacijo Termoplastov-Plama, uspeli zadržati predvideno raven proizvodnje in prodaje. S tem smo tako upnikom, kot lastnikom podjetja, pa tudi vsem sodelavcem ter lokalni in širši skupnosti pokazali, da se je vredno boriti za sanacijo dejavnosti podjetja, ki ima odlične kadre in tradicijo. Zavedamo se, da je to bil temelj tudi za visoko potrditev načrta prisilne poravnave, ki je danes postala pravnomočna, pa tudi tega, da nas v prihodnjih mesecih in letih čaka še veliko nalog in trdega dela. Prepričan sem, da ga bomo zmogli, saj je priprava na uvedbo prisilne poravnave v Termoplastih-Plama na svojstven način strnila vrste in interese vseh, ki smo vpeti v njen poslovni proces. Prav to pa je dovolj trden temelj, da bomo lahko realizirali načrt prisilne poravnave, hkrati pa začeli nujni investicijski ciklus v opremo podjetja,« je danes dejal direktor tega podjetja, Miroslav Drašček.

V potrjenem načrtu prisilne poravnave Termoplastov-Plama je poleg zneskov, ki jih bodo dobili upniki podjetja, določen tudi terminski načrt poplačil. Med pogajanji o pogojih poplačil so upniki in podjetje na svojstven način strnili vrste. V procesu bistvenih sprememb v strukturi lastništva Termoplastov-Plama, ki je potekal vzporedno s pripravami na prisilno poravnavo, so se tudi izkristalizirali strateški interesi za ohranitev podjetja in nadaljevanje proizvodnje. Največja posamična lastnika podjetja, ki imata skupaj 56 odstotkov lastništva družbe, sta Krekova DZU in Plama Pur, podjetje iz soseščine, ki je v preteklem letu pridobilo 19 odstotkov lastniškega deleža Termoplastov-Plama, sta poenotila predstave in interese o nadaljnji usodi družbe. Potem, ko je vodstvo Termoplastov-Plama na decembrski skupščini delničarjev predstavilo tudi svojo vizijo razvoja in vodenja družbe, se je konsenz, tako lastnikov kot upnikov, do prihodnosti tega podjetja še povečal. Postalo je namreč jasno, da ne samo brez sodelovanja, ampak tudi brez zavezništva in partnerstva vseh, ki so jih Termoplasti-Plama poslovno ali lastniško pripeljali do sodelovanja z njimi, podjetju ne bo mogoče povrniti nekdanjega ugleda in načrtovanega povečanja proizvodnje in prodaje. Današnja visoka potrditev načrta prisilne poravnave je prvi konkretni izraz dejanskih skupnih interesov, zato je tako na simbolni kot na konkretni ravni postavljen temelj novega razvojnega obdobja podjetja. Sodelavci Termoplastov-Plama in vso gospodarstvo v zaledju slovenske Obale si od tega obdobja obetajo veliko, hkrati pa se zavedajo, da bo za dokončno utrditev podjetja potrebno še veliko dela in truda. Toda ob dejstvu, da imajo Termoplasti-Plama zagotovljena razmeroma solidna naročila tudi za leto 2002 in da se njihovi lastniki zavedajo, da obstoječa tehnologija zahteva nekaj investicijskih vlaganj že v tem letu, bo na slovenskem gospodarskem zemljevidu ostalo ime podjetja z novo razvojno vizijo, zagnanimi sodelavci, ki znajo spoštovati tako tradicijo kot nove zahteve kupcev, ki želijo predvsem kvalitetne in naravi prijazne izdelke.