O-STA

Nadzorni svet Telekoma Slovenije potrdil elaborat o združitvi Telekoma Slovenije in Mobitela

Ljubljana, 24. decembra - Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na včerajšnji seji obravnaval nekatere pomembne teme iz svojih pristojnosti, ki so usmerjene v prihodnost skupine. Med drugimi je obravnaval in potrdil poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za 2011 in sprejel finančni koledar za prihodnje leto. Člani nadzornega sveta so pozornost namenili zlasti elaboratu združitve dveh največjih družb skupine, projektu Orion. O strategiji bodo razpravljali januarja.

Nadzorni svet je na svoji zadnji letošnji seji potrdil elaborat o organizacijski prenovi Skupine Telekom Slovenije, ki ga je pripravila uprava družbe. Za nekaj podrobnosti je presodil, da potrebujejo še dodatno angažiranje delovnih skupin, zato je prosil upravo za dopolnitve, ki jih bo uprava v prihodnjem obdobju pripravila ter elaborat ustrezno dopolnila. V okviru projekta Orion se je nadzorni svet tudi strinjal, da Telekom Slovenije odkupi delež Mobitela v družbi Planet 9 in tako postane 100-odstotni lastnik družbe.

Strategija Skupine Telekom Slovenije je v zaključni fazi in bo predložena nadzornemu svetu v potrditev na januarski seji. Znane pa so že ključne usmeritve in predlogi bodoče strateške naravnanosti skupine, ki jih nadzorni svet podpira. Celoten projekt priprave strategije tudi sicer poteka po fazah, nadzorni svet pa razvoj projekta obravnava tekoče na rednih sejah in tudi v okviru delovanja svojih posebnih komisij.

Predsednik nadzornega sveta mag.Tomaž Berginc je konec poslovnega leta zaokrožil z naslednjimi besedami: "Nadzorni svet se zaveda zahtevnosti časa in procesov, skozi katere gre Skupina Telekom Slovenije. Kljub težkim okoliščinam pa plan dela in načrti, ki smo jih potrdili tej upravi, tečejo v skladu s terminskimi okviri. Upravi in vsem zaposlenim je za to potrebno dati priznanje. V novo leto bodo podjetja Skupine Telekom Slovenije lahko vstopila z usklajenimi in vsebinsko dogovorjenimi programi. Leto 2011 bo leto njihove izvedbe in realizacije, pri čemer bo nadzorni svet, kot sedaj, vse ključne aktivnosti tekoče spremljal, svetoval in podpiral".

Več informacij: Darinka Pavlič Kamien, vodja Službe za odnose z javnostmi, Telekom Slovenije, pr@telekom.si