O-STA

Izjava za javnost Pokojninske družbe A

Nadzorni svet Pokojninske družbe A, d.d. se je sestal v torek 22.1.2002. Sprejel je poročilo o dokapitalizaciji družbe, ugodno ocenil poslovanje za leto 2001, potrdil poslovni načrt za leto 2002 ter imenoval komisijo za naložbe.

Z zaključkom dokapitalizacije se je kapital družbe povečal na 700 milijonov SIT. Novi delničarji družbe so postali Adria Mobil, DZU Vizija, Luka Koper, Sava Kranj in Socius. Največji lastniški delež v družbi sedaj znaša 8,53%. Tak delež ima šest družb.

Pokojninsko družbo A, d.d. so ustanovile gospodarske družbe z namenom, da svojim zaposlenim nudijo najugodnejše dodatno pokojninsko zavarovanje. Taka strateška usmeritev se je obrestovala, saj je družba v lanskem letu zavarovala 18.200 zaposlenih in zbrala 1.678 milijonov premij. S tem je družba za 80% presegla ustanovitveni poslovni načrt.

Za leto 2002 družba načrtuje doseči 25.000 zavarovancev in 4.000 milijonov zbranih sredstev. Poleg rasti bo glavna naloga družbe v letu 2002 doseganje ugodnega donosa sredstev ob visoki varnosti naložb, dobro servisiranje zavarovancev in njihovih delodajalcev ter vzpostavitev sistema kakovosti ISO 9001:2000.