O-STA

PETROL - Sporočilo po seji nadzornega sveta

Ljubljana, 11. januar 2011 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na včerajšnji seji obravnaval gradiva o poslovnih odločitvah in poslovnih odnosih med družbama Petrol d.d., Ljubljana in SCT. Uprava je nadzornemu svetu podrobno predstavila vse aktivnosti in celotno poslovanje Petrola in družbe SCT, s poudarkom na načinih obvladovanja terjatev in zniževanja izpostavljenosti do te gradbene družbe.

Nadzorni svet je natančno preučil gradiva in sprejel odločitev, da revizijska komisija nadzornega sveta zagotovi izvedbo revizije z nalogo, da preveri vodenje in gospodarnost poslov družbe Petrol z družbo SCT in poslov z odvetnikom Dušanom Korošcem. Člani nadzornega sveta pričakujejo končno poročilo in rezultate revizije do konca meseca februarja 2011.

Predsednik uprave Aleksander Svetelšek je na današnji seji, ne glede na končni rezultat revizije, sam ponudil odstop, ki ga je nadzorni svet sprejel. Aleksander Svetelšek je prepričan, da bi bilo zaradi zadnjih dogodkov v prihodnjem obdobju preveč poslovno obremenjujoče voditi Petrol, zato se je v dobro družbe odločil ponuditi svoj odstop. Po sporazumu z nadzornim svetom ostaja Aleksander Svetelšek v družbi še za določen čas šestih mesecev in bo opravljal naloge svetovalca uprave.

Nadzorni svet je ocenil, da je uprava pod vodstvom Aleksandra Svetelška utrdila položaj Petrola v mednarodnem in domačem konkurenčnem poslovnem okolju. Začeti so bili tudi ustrezni procesi notranjega preoblikovanja družbe, ki so Petrolu zagotovili pomembno okretnost na vse bolj zahtevnih trgih na vseh energetskih področjih.

Nadzorni svet je za predsednika uprave, v obdobju do nastopa novega predsednika uprave, imenoval zdajšnjega člana uprave mag. Roka Vodnika.

Nadzorni svet je za novega predsednika uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana imenoval mag. Tomaža Berločnika, zdajšnjega predsednika uprave družbe Istrabenz d.d., ki bo petletni mandat nastopil 1. februarja 2011. Mag. Tomaž Berločnik je bil član nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, zato družbo že pozna. Je priznan gospodarstvenik z bogatimi izkušnjami, zato je nadzorni svet ocenil, da je prava izbira za vodenje Petrola ter bo sposoben aktivno in razvojno upravljati največjo slovensko energetsko družbo.

Mag. Tomaž Berločnik (rojen leta 1968) je magister ekonomskih znanosti, MBA. Med drugim je bil predsednik uprave podjetja Donit Tesnit d.o.o., bil je član nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, član nadzornega sveta Skimar d.o.o. in je predsednik uprave družbe Istrabenz d.d..