O-STA

Mednarodno leto gozdov: naredimo nekaj za naše gozdove

Evropski gozdovi prispevajo k trajnostnim družbam in zdravemu okolju

OZN začenja obeleževati mednarodno leto gozdov 2. februarja v New Yorku na 9. seji foruma OZN za gozdove (UNFF) z namenom osveščanja ljudi o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi, zaščiti gozdov in trajnostnem razvoju vseh vrst gozdov. Velik prispevek k mednarodnem letu gozdov bo imela tudi ministrska konferenca o zaščiti gozdov v Evropi organizacije FOREST EUROPE (14.-16. junij 2011, Oslo, Norveška).

"Pozitivni učinki zdravih, trajnostnih gozdov v Evropi segajo prek evropskih meja in pomembno prispevajo h globalni sliki," pravi norveški minister za kmetijstvo in prehrano gospod Lars Peder Brekk. Norveška predseduje organizaciji FOREST EUROPE in gosti prihajajočo ministrsko konferenco.

Prek sodelovanja v okviru FOREST EUROPE se od leta 1990 razvijajo politike in smernice za trajnostno gospodarjenje z gozdovi. To pa prispeva h globalnim ciljem za gozdove UNFF-ja. Evropski gozdovi, ki se nenehno širijo, pokrivajo 44 odstotkov Evrope in predstavljajo 25 odstotkov vseh gozdov na svetu.

Gozdovi za ljudi in naravo

Evropski gozdovi blažijo učinke podnebnih sprememb, saj drevesa, tla in izdelki iz lesa skladiščijo ogljik. Gozdovi lahko nadomestijo neobnovljive materiale in vire energije, pomagajo ohranjati biološko raznovrstnost, zagotavljajo vodne vire ter zmanjšujejo škodo ob nevihtah, poplavah in sušah. Gozdovi prinašajo delovna mesta in prihodek - kar je pomembno za več kot polovico prebivalstva Evrope, ki živi v ruralnem okolju. Gozdovi so pomembni tudi za rekreacijo.

Varovanje zdravih gozdov

Na ministrski konferenci FOREST EUROPE naj bi ministri sprejeli vizijo, naloge in cilje glede evropskih gozdov in razmislili o začetku pogovorov o zakonsko zavezujočem dogovoru o gozdovih v Evropi. Gospod Brekk pravi: "Želimo, da konferenca postane mejnik v mednarodni politiki o gozdovih in obeležitev mednarodnega leta gozdov."


Kontakt: kristin.dawes@foresteurope.org, + 4794149351