O-STA

Znanstveni večer Univerze v Novi Gorici

Univerza v Novi Gorici vabi v okviru cikla "Znanstveni večeri" na predavanje, ki ga bo imel prof. dr. Igor Muševič, z naslovom "Tekoči kristali, koloidi in fotonika". Predavanje bo v četrtek, 17. marca 2011 ob 19. uri na Dvorcu Zemono pri Vipavi.

Predavanju bo sledil razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral dr. Samo Stanič, izredni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

Informacijski promet po svetovnem spletu nezadržno narašča, prav tako so vedno večje naše zahteve po čim hitrejši obdelavi podatkov. Oboje je privedlo do razmer, ko klasično zasnovane mikroelektronske naprave za računanje in usmerjanje informacij po svetovnem spletu ne zadoščajo več. Znanstveniki zato pospešeno iščejo načine izdelave svetlobnih vezij, po katerih bi namesto elektrike tekla svetloba, svetlobni tok pa bi nadzirali s svetlobo. V predavanju bomo spoznali, da je takšne nenavadne naprave mogoče zasnovati in izdelati tudi s tekočimi kristali.

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 05 3315 397 ali pošljete sporočilo na naslov andreja.leban@ung.si.