O-STA

Petrolova bencinska servisa Tepanje 2 Vzhod in Desinec 2 Jug ocenjena za najboljša bencinska servisa v Sloveniji in na Hrvaškem

PetrolLjubljana, 13. april 2011 - Po rezultatih raziskave EuroTest, mednarodnega partnerskega združenja nacionalnih avtomobilističnih zvez - Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) sta se Petrolova bencinska servisa Tepanje 2 v Sloveniji in Desinec 2 na Hrvaškem uvrstila na prvo mesto v posamezni državi ter med pet najbolje ocenjenih bencinskih servisov v Evropi. Tudi rezultati te raziskave potrjujejo, da je skupina Petrol na pravi poti, da skladno s strategijo razvoja družbe do leta 2014 udejanji vse zastavljene cilje.

Raziskava kakovosti in varnosti bencinskih servisov je potekala med septembrom 2010 in marcem 2011 v 11 državah. Komisija je pregledala 77 bencinskih servisov na glavnih prometnih poteh. Oceno kakovosti po načelu skrivnostnega kupca je izvedel Inštitut za izvajanje inšpekcijskega nadzora "Knapp quality solutions", ki je preverjal in s fotografijami dokumentirali 80 dejavnikov. Ocena je vključevala točke pristopa in izhoda, območje polnjenja z gorivom, trgovine, sanitarije, higieno in cene, vključujoč udobje storitve (plastične rokavice, sistemi za polnjenje pnevmatik, obširnost ponudbe in podobno).

Rezultate raziskave EuroTest Mednarodnega avtomobilističnega združenja FIA preko spletnih strani ter revij in drugih elektronskih medijev spremlja okoli 120 milijonov prebivalcev Evrope.

"V Petrolu smo izjemno ponosni na rezultate raziskave EuroTest, saj se s tem družba Petrol, katere primarna dejavnost je trgovanje z naftnimi derivati in ostalimi energenti, pozicionira visoko v Evropi. Zagotovo so za visoke ocene zaslužni tudi naši zaposleni na bencinskih servisih. Kakovost storitev in izdelkov je bila na Petrolu vedno na izredno visoki ravni, še večjo težo naši kakovosti pa dajejo rezultati te neodvisne raziskave, kar kaže na to, da je Petrol na pravi poti k doseganju zadanih ciljev", je povedal Roman Dobnikar, član uprave za prodajo in marketing družbe Petrol.

Ta neodvisna raziskava Mednarodnega avtomobilističnega združenja zagotovo pritrjuje že do zdaj prejetim priznanjem, da so Petrolovi bencinski servisi med najboljšimi v Evropi, kot npr. prijetje priznanja Trusted Brand v kategoriji bencinskih servisov že peto leto zapored.

Priznanja dokazujejo, da je 'convenience' model bencinskega servisa (model priročnosti), ki ga družba Petrol uvaja in izvaja že vrsto let pravilen, kot tudi, da je Petrol na pravi poti vizije postati nosilec kakovosti in razvoja celovite ponudbe energetike v širši regiji z nadpovprečno zadovoljnimi kupci. Maloprodajna mreža skupine Petrol obseg 443 bencinskih servisov. Od tega jih je 313 v Sloveniji, 80 na Hrvaškem, 38 v Bosni in Hercegovini, 6 v Srbiji in po 3 na Kosovu in v Črni gori.

* * * * *

Dodatne informacije:

Žiga Fišer , Petrol, d.d., Ljubljana

+386 1 47 14 546, 041 732 710

petrol.pr@petrol.si