O-STA

Slovensko-italijanska konferenca o materialih in tehnologijah za trajnostni razvoj

Univerza v Novi Gorici, s soorganizatorjem Centrom odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo, med 4. in 6. majem 2011 organizira Slovensko-italijansko konferenco o materialih in tehnologijah za trajnostni razvoj. Znanstvena konferenca bo potekala na Univerzi v Novi Gorici - Univerzitetno središče Ajdovščina, Vipavska cesta 11c, Ajdovščina.

V Sloveniji zaznavamo izrazit trend preusmerjanja raziskovalno-razvojnega dela na razvoj materialov, tehnologije in procesov povezanih s trajnostnim razvojem. Delno je to povezano z usmeritvami, ki jih narekuje Evropska unija delno pa z lastnim spoznanjem o pomembnosti ohranjanja okolja in s tem povezane kvalitete življenja. To spoznanje je pri nas že tako izraženo, da se vse več različnih subjektov vključuje v segment okoljevarstvenega razvoja, med drugim tudi zaradi pričakovanja ugodnih ekonomskih učinkov.

Kot posledica intenzivnega čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija želimo v okviru "Slovensko-italijanske konference o materialih in tehnologijah za trajnostni razvoj" pritegniti predstavnike znanstveno-raziskovalnih in razvojnih institucij, industrije, vladnih institucij in civilne družbe z obeh strani ter jim omogočiti da predstavijo svoje delo, ideje in produkte, spoznajo rezultate razvoja drugih ter razvojne načrte na področju trajnostnega razvoja, vzpostavijo medsebojne stike ter postanejo del razprave o trajnostnem razvoju.

Konferenca se bo odvijala okoli dveh osrednjih problematik trajnostnega razvoja: razvoj materialov in tehnologij za ohranjanje okolja in učinkovito rabo energije. Predavanja bodo podrobneje obdelala naslednja področja:

  • Okoljski materiali in tehnologije
  • Učinkovita raba energije in surovin
  • Obnovljivi viri energije
  • Čiščenje vode in zraka
  • Zmanjšanje izpustov CO2
  • Reciklaža
  • Ostale okoljske tematike

Na konferenci bodo predavali številni eminentnih raziskovalci iz univerz, raziskovalnih centrov in industrije (Institut "Jožef Stefan", Kemijski inštitut Ljubljana, Helios, Cinkarna Celje, Sincrotrone Trieste, Fiat itd), pozdravni govor pa bosta v sredo, 4. maja 2011 ob 10. uri imela prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici in prof. dr. Boštjan Žekš, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Več informacij o konferenci je na voljo na spletni strani,

http://www.ung.si/~mttr/index_ang.html

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 05 3315 397 ali pošljete sporočilo na naslov andreja.leban@ung.si.

Vljudno vabljeni!

Andreja Leban