O-STA

Nova enota za soproizvodnjo toplote in elektrike v Zrečah: Petrol in Unior bosta z zagonom nove pridobitve Zrečam lahko dobavljala več čistejše toplote in elektrike

Zreče, 4. maj 2011 - Družbi Petrol in Unior sta danes zagnali novo enoto za soproizvodnjo toplotne in električne energije v Zrečah. S tem obe družbi nadaljujeta z večletnim plodnim sodelovanjem na področju energetske oskrbe občine Zreče ter hkratno skrbjo za okolje.

Posodobitev proizvodnih kapacitet in s tem tudi modernizacija sistema za nadzor in vodenje proizvodnje toplotne energije v kotlovnici Dobrava bo dodatno omogočala konkurenčno oblikovanje cene toplotne energije in nemoteno oskrbo porabnikov. Z novo enoto za soproizvodnjo, katere investicija je znašala šeststo tisoč evrov, bo dodatno proizvedenih 2.800 MWh električne energije.

Skupna investicija podjetij Unior in Petrol v novo soproizvodno enoto je dolgoročnega pomena. S koristno porabo tako imenovane odpadne toplotne energije bo prihranek znašal 650.000 kg izpustov CO2 v primerjavi s klasičnimi elektrarnami na fosilna goriva. Že ob podpisu pogodbe leta 2005, ob izgradnji prve skupne enote za soproizvodnjo, sta se podjetji dogovorili za zagotavljanje prihrankov ter dodatno skrb za okolje.

Dolgoročno bo potrebno v največji možni meri izkoristiti vire toplote, ki danes pri proizvodnji elektrike ostajajo neizkoriščeni. Prav tako želi Petrol sodelovati pri mnogih okoljskih projektih v lokalnih skupnostih.

Mag. Tomaž Berločnik, predsednik uprave Petrol d.d., Ljubljana: "Družba Petrol želi s to investicijo kot strateški vlagatelj v energetsko oskrbo zagotoviti dolgoročno nemoteno in konkurenčno toplotno oskrbo. Petrol namreč intenzivno uresničuje strategijo energetske družbe, kar dokazujejo rezultati - rast prihodkov in vlaganje v energetsko dejavnost, predvsem v lokalnih skupnostih."

Družbi Petrol in Unior na področju učinkovite rabe energije sodelujeta že več kot pet let. Na podlagi medsebojnega sporazuma sta družbi postavili prvo enoto za soproizvodnjo električne in toplotne energije, kateri glavni odjemalec so Terme Zreče.

Tehnični podatki o enoti za soproizvodnjo toplotne in električne energije 2 v UNIORJU:

Končna vrednost investicije: 600.000 evrov

Podjetje: Janbacher

Naziv: J312 GS

Električna moč: 625 kW (Ocena letne proizvodnje: 4.000 MWh električne energije, dovolj elektrike za letno porabo okrog 1.000 gospodinjstev)

Toplotna moč: 735 kW (Ocena letne proizvodnje: 5.000 MWh toplotne energije)

Energent: zemeljski plin (ocena letne porabe: 1.145.000 m3)

Električni izkoristek: 39,3 odstotka

Toplotni izkoristek: 47,3 odstotkov

Izpusti v okolje in hrup: v mejah zakonodaje in prijazno okolju

* * * * *

Dodatne informacije:

Mag. Aleksander Salkič, Odnosi z javnostmi, Petrol, d.d., Ljubljana

+386 1 47 14 581, 041 789 609

petrol.pr@petrol.si