O-STA

Uspeh na Projektni olimpijadi v ZDA

Dijaka 3. letnika Gimnazije Nova Gorica Tilen Komel in Jure Fabjan, sta v sodelovanju z Laboratorijem za raziskave v okolju Univerze v Novi Gorici in Raziskovalne enote Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica pripravljala raziskovalno projektno nalogo o fotorazgradnji neonikotinoidnih insekticidov. Eksperimentalno delo sta dijaka opravljala pod mentorstvom Romine Žabar v Laboratoriju za raziskave v okolju ter pod mentorstvom dr. Mojce Bavcon Kralj na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica.

Tilen Komel in Jure Fabjan sta v celotnem zimskem semestru, z vso podporo njune učiteljice kemije na Gimnaziji Nova Gorica Silve Štucin, med šolskimi počitnicami ter v popoldanskih urah, marljivo, skrbno ter z velikim zanimanjem načrtovala eksperimente ter razpravljala o dobljenih rezultatih. V svojih raziskavah sta preučevala stabilnost novih neonikotinoidnih insekticidov pod vplivom svetlobe ter tudi njihovo razgradnjo s pomočjo naprednih postopkov oksidacije in titanijevega dioksida kot potencialnega katalizatorja. Raziskovalna ekipa je za svojo nalogo izbrala aktualne insekticide in sicer: imidakloprid, tiametoksam ter klotianidin, za katere se je izkazalo, da so povzročili nedavno smrt čebeljih družin v Pomurju.

Projektno nalogo, ki sta jo dijaka napisala v angleškem jeziku v obliki znanstvenega članka, smo v mesecu januarju poslali na Projektno olimpijado, v Houstonu, Teksas, ZDA (ang. I-SWEEEP International Sustainable World Energy, Engineering, Environment Project Olympiad) in se uvrstili v finale, kot edini predstavniki Slovenije. Na olimpijadi, ki je potekala med 4. in 9. majem 2011 pa smo dosegli velik uspeh, saj smo prejeli eno izmed srebrnih medalj v kategoriji Okolje in tako Slovenijo popeljala v sam vrh najboljših raziskovalnih projektov. Več informacij o olimpijadi: http://www.isweeep.org/

Celoten projekt so finančno podprli Univerza v Novi Gorici, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 05 3315 397 ali pošljete sporočilo na naslov andreja.leban@ung.si

Andreja Leban