O-STA

Nadzorni svet obravnaval poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2011


Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na 29. redni seji dne, 17. maja 2011 obravnaval in potrdil poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2011.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2011 prodala 547,3 tisoč ton proizvodov iz nafte, kar je 8 % več kot v prvih treh mesecih leta 2010 in 3 % več kot je bilo planirano. Prihodki od prodaje trgovskega blaga so znašali 109,9 mio EUR, kar je 3 % več kot v prvih treh mesecih leta 2010 in 1 % manj kot je bilo planirano. Konec marca 2011 je skupina Petrol poslovala preko 442 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 313, na Hrvaškem 80, v Bosni in Hercegovini 38, v Srbiji 5, na Kosovu 3 in v Črni gori 3.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2011 prodala 50.073 tisoč m3 zemeljskega plina, kar je 9 % več kot v enakem obdobju leta 2010 in 6 % več kot je bilo planirano, ter 13 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je 6 % več kot v enakem obdobju leta 2010 in 10 % manj kot je bilo planirano. Prodali so tudi 253,3 tisoč MWh električne energije, kar je 186 % več kot v prvih treh mesecih leta 2010 in 2 % več kot je bilo planirano. V obravnavanem obdobju je skupina Petrol upravljala z 29 koncesijami za oskrbo s plinom.

Čisti prihodki od prodaje skupine Petrol, realizirani v višini 749,3 mio EUR, so 23 % višji kot v prvih treh mesecih leta 2010 in 12 % višji od plana. Kosmati poslovni izid je bil realiziran v višini 78 mio EUR, kar je 14 % več kot v prvih treh mesecih leta 2010 in 6 % več kot je bilo planirano. Čisti poslovni izid je bil realiziran v višini 9,8 mio EUR, kar je 7 % več kot v enakem obdobju leta 2010, ter 4 % manj kot je bilo planirano.