O-STA

Petrol še eno leto ne bo dražil električne energije


Ljubljana, 9. junij 2011 - Cena električne energije v družbi Petrol ostaja nespremenjena najmanj do 30. junija 2012. Petrol je, kljub zaostrenim razmeram na trgu z električno energijo in povišanju cen, sprejel zavezo, da bo potrošnikom dobavljal električno energijo po zdaj veljavnem ceniku vsaj še leto dni. Petrolova električna energija je že sedaj med najkonkurenčnejšimi, obenem pa ponudba ne vsebuje nobenih dodatnih prikritih stroškov in sankcij ob morebitni menjavi dobavitelja.


Petrolovo odločitev o podaljšanju ugodnosti za potrošnike pozdravljajo tudi v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). V ta namen bo zveza na svoji spletni strani (www.zps.si) objavila nasvete potrošnikom, kako enostavno in brez stroškov zamenjati dobavitelja električne energije.

Petrol je z vstopom na trg električne energije postal prvi slovenski ponudnik, ki kupcem zagotavlja celotno paleto energentov na enem mestu. Petrolovi kupci lahko vse energente, torej električno energijo, pogonska goriva in energente ogrevanja (zemeljski plin, utekočinjen naftni plin ali kurilno olje) plačajo prek ene same položnice. Poleg tega je na njej lahko združenih tudi več različnih odjemnih mest za električno energijo. Petrol je edini na slovenskem trgu, ki ponuja možnost popustov in zbiranja točk zvestobe z nakupom katerega koli energenta.

Kupec lahko zamenja dobavitelja električne energije zgolj z izpolnitvijo pogodbe, ki je na voljo na spletni strani www.petrol.si in na Petrolovih bencinskih servisih ter jo skupaj s kopijo računa dosedanjega dobavitelja pošlje na naslov družbe. Več informacij je kupcem na voljo na brezplačni telefonski številki 080 22 66 in na spletni strani www.petrol.si.

* * * * *
Dodatne informacije:
mag. Aleksander Salkič,
Strateško - korporativno komuniciranje
+386 1 47 14 581

petrol.pr@petrol.si