O-STA

Petrol podpisal pogodbi o odkupu 53-odstotnega deleža skupine Istrabenz Gorenje, d.o.o.

Ljubljana, 20. junija 2011 - Družba Petrol d.d., Ljubljana je včeraj popoldne podpisala pogodbi za nakup najmanj 53,4493-odstotnega deleža skupine Istrabenz Gorenje, d.o.o. S tem uresničuje načrte, postavljene v strategiji družbe za obdobje 2010 - 2014.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je podpisala pogodbi o odkupu 46,5507-odstotnega poslovnega deleža družbe Istrabenz Gorenje, d.o.o, od družbe Gorenje, d.d. ter najmanj 6,8986- in največ 9,9997-odstotnega deleža družbe Istrabenz Gorenje, d.o.o od družbenika Roberta Goloba, kar predstavlja njegov celoten poslovni delež v tej družbi. Pogodbi bosta začeli veljati, ko bodo izpolnjeni vsi s pogodbama dogovorjeni odložni pogoji.

Skupina Istrabenz Gorenje trži električno energijo tako v Sloveniji kot na trgih EU in Jugovzhodne Evrope ter jo prodaja tudi končnim odjemalcem v Sloveniji. Istrabenz Gorenje se ukvarja tudi z inovativnimi rešitvami na področju trajnostne energetike ter učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov. Na teh področjih pa deluje tudi družba Petrol, ki z nakupom deleža v skupini Istrabenz Gorenje d.o.o. postaja vodilna energetska družba v državi. Predsednik uprave Petrola mag. Tomaž Berločnik je ob tem povedal: "S podpisom pogodbe za nakup deleža družbe Istrabenz Gorenje je Petrol naredil velik korak v uresničevanju strateških usmeritev, ki predvidevajo močan poslovni razvoj v tem segmentu.Petrol postaja zdaj prava energetska družba in utrjuje svoj položaj dobavitelja električne energije ter delovanja na področju rabe obnovljivih virov energije v Sloveniji."

* * * * *

Dodatne informacije:
mag. Aleksander Salkič , Petrol d.d., Ljubljana
+386 1 47 14 581, +386 41 789 609
aleksander.salkic@petrol.si