O-STA

Petrol z nakupom podjetja RP plin, d.o.o., do nove koncesije v občini Šenčur


Ljubljana, Šenčur, 23. junij 2011 - Petrol je s podpisom pogodbe o nakupu 100-odstotnega deleža družbe RP plin, d.o.o., zaokrožil širitev distiribucije zemeljskega plina na območju gorenjskih občin Cerklje, Vodice in Komenda. Podjetje RP plin je namreč nosilec koncesije za distribucijo zemeljskega plina v III. ožjem območju občine Šenčur.

III. ožje območje občine Šenčur obsega poslovno cono Šenčur, ki leži južno ob regionalni cesti Kranj - Brnik. Poslovna cona pomeni za občino Šenčur veliko razvojno perspektivo, saj je predvidena njena širitev vse do območja osrednjega slovenskega letališča.

Trenutna letna prodaja zemeljskega plina v tej coni dosega 270.000 Sm3. Petrol s tem nakupom nadaljuje širitev te dejavnosti skladno s svojo strategijo celovite energetske oskrbe občin in poslovnih con. Občina in poslovna cona v Šenčurju sta s tem pridobili partnerja, ki bo lahko izvajal energetske in okoljske projekte skladno z razvojnim konceptom občine.

Tako je Petrol pripravljen tudi v tej občini investirati v projekte učinkovite rabe energije, v projekte sočasne proizvodnje toplote in elektrike ter projekte čiščenja odpadnih voda. Poskrbel bo tudi za ostale energetsko-okoljske projekte, ki jih sicer že uspešno uresničuje v ostalih občinah, kjer ima koncesije za distribucijo zemeljskega plina.

Z novo koncesijo v Šenčurju bo skupina Petrol upravljala že s 30 koncesijami za oskrbo s plinom. V prvih treh mesecih letošnjega leta je prodala 50.073 tisoč Sm3 zemeljskega plina, kar je 9 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2010 in 6 odstotkov več, kot je bilo načrtovano.

Zemeljski in utekočinjen naftni plin se uporabljata predvsem za učinkovito in okolju najmanj škodljivo oskrbo domov, podjetij, ustanov in tudi za potrebe v gostinstvu. Tako lahko uporabljamo plin za ogrevanje domov in poslovnih prostorov, ogrevanje sanitarne vode, hlajenje in za pogon vozil ter pridobivanje električne energije (kogeneracije in trigeneracije).

* * * * *
Dodatne informacije:
Mag. Aleksander Salkič,
+386 1 47 14 581, 041 789-609
petrol.pr@petrol.si