O-STA

Spremembe v vodstvu makedonske družbe One

Datum: 8. julij 2011

SPOROČILO ZA JAVNOST

Ljubljana, 8. julija - Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na včerajšnji seji potrdil predlog uprave, da 20. skupščino delničarjev družbe skliče za 31. avgust. Skupščina bo razpravljala o poslovnih rezultatih za leto 2010 in o razdelitvi bilančnega dobička. Hkrati bo skupščina potrjevala tudi predlog za imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta, saj je nadzorni svet prejel odstopne izjave dveh svojih članov, in sicer Cirila Kafola in Zvonka Kremljaka. Nadzorni svet je dal upravi družbe soglasje k imenovanju Cirila Kafola za glavnega izvršnega direktorja v makedonski družbi One, v ekipi te hčerinske družbe pa bo tudi Zvonko Kremljak.

Poslovanje Skupine Telekom Slovenije je v vzponu. Boljše poslovne rezultate izkazujejo vse družbe iz skupine z izjemo makedonske družbe One, ki ne dosega načrtovanih ciljev. Ne glede na vse objektivne okoliščine, ki botrujejo slabšim poslovnim rezultatom, so se v upravi Telekoma Slovenije odločilii za zamenjavo v vrhu družbe. Za novega glavnega izvršnega direktorja je uprava imenovala Cirila Kafola, ki ima že izkušnje s poslovanjem slovenskih družb v tujini. Mandat mu začne teči 1. septembra. Dosedanji glavni izvršni direktor Klavdij Godnič še naprej ostaja v Skupini Telekom Slovenije.

Zaradi sporazumne predčasne prekinitvi mandata člana uprave Jožka Peterlina, je nadzorni svet namesto njega v upravni odbor gibraltarskega Gibtelecoma imenoval člana uprave Marka Boštjančiča.

Nadzorni svet je skupaj z upravo potrdil predlog, da se naslednja skupščina delničarjev skliče za 31. avgusta. V skladu s tem bo družba spremenila tudi finančni koledar za leto 2011.

__________

Več informacij: Darinka Pavlič Kamien, vodja Službe za korporativno komuniciranje, Telekom Slovenije, d.d.,

pr@ telekom.si