O-STA

Telekom Slovenije ni proračunski porabnik

Ljubljana, 8. julija - V včerajšnjih medijih so se v poročilih o napovedanem rebalansu državnega proračuna pojavili navedki finančnega ministra dr. Francija Križaniča, da je glede upravljanja državnega premoženja to letos pod velikim pritiskom, saj da sta dva velika subjekta ustvarila ogromno izgubo - Nova Ljubljanska banka in Telekom Slovenije. Od Telekoma Slovenije naj bi letos pričakovali dividende za financiranje proračuna, česar pa sedaj ne bo in to pomeni izpad proračunskih prihodkov. Da ne bi prišlo do napačnega razumevanja, posredujemo pojasnilo.

Izenačevanje poslovanja NLB in Telekoma Slovenije je povsem neprimerno. Telekom Slovenije ni proračunski porabnik, ne prejema nikakršnih državnih subvencij in ne potrebuje dokapitalizacije. Telekom Slovenije je družba, ki deluje na izjemno konkurenčnem trgu, se ravna po načelih dobrega gospodarja, optimizira in racionalizira, kar se kaže tudi v pravkar zaključenem združevanju Mobitela in Telekoma Slovenije. Učinki ukrepov te uprave so vidni že po prvem trimesečju letos, saj Skupina Telekom Slovenije izkazuje 14,5 milijona evrov čistega dobička. Izkazani poslovni rezultati za lansko leto so posledica prevrednotenja nekaterih naložb doma in v tujini, kar pa ne vpliva na tekoče poslovanje oziroma denarni tok. Telekom Slovenije lastnikom redno zagotavlja dividende in uprava družbe je v skladu z dividendno politiko tudi za letos že predlagala vrednost bruto dividende na delnico. O tem bo odločala skupščina delničarjev 31. avgusta.