O-STA

Avtoplin od zdaj tudi v Beli Krajini

SPOROČILO ZA JAVNOST

Ljubljana, Črnomelj, 21. julij 2011 - Odslej je avtoplin dostopen tudi v Beli Krajini na bencinskem servisu Črnomelj II, kjer bo ta petek med 15-18h tudi predstavitev testne vožnje z avtomobilom na plin. Avtoplin je na slovenskem trgu trenutno najbolj ekološko gorivo, ki je hkrati tudi najbolj ekonomično. Natočiti ga je moč na kar 45 Petrolovih bencinskih servisih po vsej Sloveniji.

Petrol na osnovi strateških ciljev uresničuje opremljanje bencinskih servisov s ponudbo avtoplina. Tako je ekološko prijaznejše gorivo po novem moč kupiti tudi v Beli Krajini na bencinskem servisu Črnomelj II na Kočevju 22 B. Skupno število bencinskih servisov, ki so del široko razvejane maloprodajne mreže Petrola in imajo v svoji ponudbi avtoplin, je tako naraslo že na 45. Z uvedbo avtoplina je Petrol razširili asortiment ponudbe pogonskih goriv in s tem postavil tudi temelje za zniževanje emisij v okolje, saj je ravno avtoplin okolju najbolj prijazno gorivo.

Do konca leta bodo na Petrolovih bencinskih servisih potekale testne vožnje s predelanimi avtomobili na plin, predstavitve vgradnje plinskega sistema in posameznih komponent in prikaz varnosti sistema in trdnosti rezervoarjev. Prvi naslednji tovrstni dogodek bo v petek 22. julija 2011 na Petrolovem bencinskem servisu v Črnomlju. O vseh naslednjih lokacijah predstavitev pa več na spletni strani www.petrol.si/avtoplin.

Uporaba avtoplina tako prinaša številne prednosti za uporabnika:

o znatno znižanje stroškov goriva,

o podaljšanje življenjske dobe motorja,

o enostavna uporaba - avtomatsko preklapljanje med plinskim / bencinskim pogonom,

o enostavna in hitra vgradnja,

o kratek rok amortizacije - povrnitve investicije,

o doseganje večjih razdalj z enkratno polnitvijo (ob uporabi plina in bencina),

o popolnejše izgorevanje zmesi "plin-zrak" ter posledično občutno zmanjšanje okolju škodljivih emisij,

o tišje delovanje motorja,

o varnejši od uporabe bencina tudi v primeru hujših trkov.

Več o uporabi avtoplina in seznam bencinskih servisov z avtoplinom je na voljo tudi na spletnem naslovu: www.petrol.si/avtoplin.Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432
To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom objavljenim na: http://www.petrol.si/disclaimer .
This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on: http://www.petrol.si/disclaimer .