O-STA

Pogodba o odkupu Gorenjevega deleža skupine Istrabenz Gorenje, d.o.o. stopila v veljavo

Ljubljana, 29. julij 2011 - Pogodba o odkupu 46,5507-odstotnega Gorenjevega poslovnega deleža družbe Istrabenz Gorenje, ki jo je družba Petrol d.d., Ljubljana podpisala 19. junija 2011, je stopila v veljavo.

Pogodba, ki je bila podpisana z odložnimi pogoji, je stopila v veljavo po današnji skupščini družbe Istrabenz Gorenje, d.o.o., kjer so delničarji potrdil prodajo omenjenega deleža družbi Petrol.

Skupina Istrabenz Gorenje trži električno energijo tako v Sloveniji kot na trgih EU in Jugovzhodne Evrope ter jo prodaja tudi končnim odjemalcem v Sloveniji. Istrabenz Gorenje se ukvarja tudi z inovativnimi rešitvami na področju trajnostne energetike ter učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov. Na teh področjih pa deluje tudi družba Petrol, ki z nakupom deleža v skupini Istrabenz Gorenje d.o.o. postaja vodilna energetska družba v državi in s tem še utrjuje svoj položaj dobavitelja električne energije ter delovanja na področju rabe obnovljivih virov energije v Sloveniji.

* * * * *

Dodatne informacije:
Žiga Fišer,

Strateško - korporativno komuniciranje
+386 1 47 14 546
petrol.pr@petrol.si